Kõlblus on inimese kui ühiskondliku või kultuurilise subjekti sisemine käsk, kohustav hääl, südametunnistus.

Kõlbelisele käitumisele vastanduvad kõlvatused.