Juhtimine (küberneetika)

Juhtimine on infotöötlusprotsess, mis väljendub mingi tegevuse sihipärases korraldamises.

Juhitakse nii tehnilisi, bioloogilisi kui ka sotsiaalseid süsteeme.

Juhtimine tehnilistes süsteemides muuda

Tehnilistes juhtimissüsteemides toimub juhtimine kas inimese osavõtul või automaatselt. Eristatakse käsijuhtimist, automatiseeritud ja automaatjuhtimist.

Käsijuhtimine muuda

Käsijuhtimise korral on kõik juhtimisfunktsioonid usaldatud inimesele.

Automatiseeritud juhtimine muuda

Automatiseeritud juhtimisel on juhtimisfunktsioonid jaotatud inimese ja automaatide vahel. Seejuures täidavad automaadid funktsioone, mida inimene pole füüsiliselt võimeline täitma või mis primitiivsuse ja üksluisuse tõttu pole inimesele vastuvõetavad. Võrreldes automaatidega on inimese võimed piiratud, tema meeleelundite tundlikkus, täpsus ja vastuvõtu ulatus on väike ning lihaste toimekiirus ebapiisav. Inimese eelised automaatide ees avalduvad aga keerukate loogikaülesannete lahendamisel ja intuitsiooni näol.

Automaatjuhtimine muuda

Automaatjuhtimine on selline juhtimine, kus süsteem talitleb pikemat aega ilma inimese sekkumiseta.