Juhan Sillaste

eesti majandusteadlane ja publitsist

Juhan Sillaste (18. veebruar 1943 Kunda16. oktoober 2017) oli eesti majandusteadlane ja publitsist.

ElukäikRedigeeri

Nõukogude vägede saabumise järel isa Heino arreteeriti ning tribunal karistas teda omakaitsesse kuulumise eest 15 + 5 aastase vangistusega sunnitöölaagris, kus ta 1947 hukkus. Kuni kooliminekuni kasvas ta vanavanemate metsatalus. 1959 asus tööle krohvijaõpilasena. Seejärel oli ta treial tehases Volta, kaubatundja tehases Tarbeklaas ja lühikest aega komsomolitööl.

Töö kõrvalt lõpetas 1961 keskkooli, 1967 Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna. Kaitses 1977 pärast aspirantuuri väitekirja Moskvas Varustuskomitee teadusinstituudis.

1967. aastast alates töötas ta Eesti NSV keskasutustes. 1969. aastast oli ta Eesti NSV Teenindusministeeriumi osakonnajuhataja ja kolleegiumi liige (1971), 1978. aastast sama ministeeriumi instituudi teadusdirektor. Aastal 1979 NSV Liidu Plaanikomitee ekspertkomisjoni liige. 1983 määrati ta NLKP Keskkomitee Poliitbüroo moodustatud sotsialismimaade kogemusi ja nende rakendamise võimalusi selgitava komisjoni töögrupi koosseisu, mille põhiseisukohad avaldati ajalehes Pravda(1).

Vene autorid Jevgenia Albats[1] ja Nikolai Ševjakov[2] on arvamusel, et Poliitbüroo selle otsusega ning töögrupi pakutud lahenditega käivitusid protsessid, mis lõppkokkuvõttes viisid Nõukogude Liidu lagunemiseni.

Järgnes NSV Liidu juhtorganite (Plaanikomitee, Ministrite Nõukogu) individuaaltööd (praeguse terminoloogia järgi füüsilisest isikust ettevõtja) ja kooperatiive (praeguses mõistes eraettevõtteid) seadustavate dokumentide koostamine. Sovetoloogia autoriteet Anders Aslund luges Sillastet tol perioodil paarikümne nõukogude mõjukama majandusteadlase hulka koos Rein Otsasoniga ainsatena väljaspool Moskvat ja Novosibirskit.[3]

Teoreetilised seisukohad leidsid väljundi eeskätt Eesti NSV-s. 1985. aasta nn teeninduseksperimendi raames asendus lepingutöö nime all käsumajandus esmakordselt Nõukogude Liidu majanduspraktikas lepinguliste suhetega ettevõtte ja töötajate vahel (sisuliselt oli tegemist tootmisvahendite ja ruumide liisimisega). 1986. aastal märgiti see töö ära riikliku preemiaga majandusteaduse valdkonnas. Teeninduskooperatiividega alustati samuti Eestis, saadud kogemus oli lähtekohaks NSV Liidu kooperatiiviseaduse koostamisel ja vastuvõtmisel.

1986 nimetati Sillaste Nõukogude Liidu Tööinstituudi Eesti filiaali direktoriks. Aastatel 1989–1990 kuulus ta Eesti NSV valitsuse koosseisu.

1991 moodustas osaühingu Hansar koosseisus sotsiaalmajanduslike uuringute büroo (hilisem Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut).

1992. aastast oli ta Tiit Vähi valitsuse nõunik, teadusnõunike grupi juht, koos rahareformi komiteega tegutsenud majandusreformi komitee liige. 1994–1997 oli ta Eesti Linnade Liidu tegevdirektor.

Ta oli tegev Eesti, NSV Liidu, ÜRO, Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja muudes rahvusvahelistes struktuurides (nõukogud, komisjonid, töörühmad, toimetuskolleegiumid jt) ning essines ettekannetega paljudel teadusüritustel.

Pärast Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituudi tegevuse lõpetamist tegutses ta aastast 2007 vabakutselisena.

TöidRedigeeri

Avaldanud koos kaasautoritega üle 40 raamatu ja brošüüri ning ligi 400 muud publikatsiooni (sellest Eesti artiklite andmebaasis ISE – Index Scriptorum Estoniae 172 nimetust). Kaasautorina on ta kirjutanud Nõukogude Liidu esimesed individuaaltööd ja kooperatiive käsitlevad monograafiad (4 ja 5). Lisaks suur hulk kirjutisi Nõukogude Liidu juhtivates perioodilistes väljaannetes ja teaduskogumikes. Neist umbes 30 avaldati tõlkena Defence Technical Information Centeri poolt perioodilises väljaandes USSR Report.

 • V. Rutgaiser, J. Sillaste, E. Truve. Privlekaja umeltsev // Pravda, 1. november 1983
 • Juhan Sillaste. Mineviku mustad kastid: perestroika laborandi mälestused. Varrak. Tallinn 2009
 • T. I. Korjagina, V. M. Rutgaiser, J. H. Sillaste. Individualnõi trud v sfere uslug. Legprombõtizdat. Moskva 1989
 • А. Г. Певзнер, Л. Б. Декельман, Л. Б. Половинкина, Ю. Х. Силласте. Кооперативы нового типа : опыт проблемы перспективы. Экономика. Москва 1989
 • Mineviku mustad kastid: perestroika laborandi mälestused. Juhan Sillaste. Tallinn: Varrak, 2009. ISBN/ISSN 9789985319376
 • Monitoring preparations of transition countries for EU-accession: 4th conference, 4-6 October 2002 Pärnu, Estonia / The Institute for European Studies, The Office of European Integration of State Chancellery; edited by Aksel Kirch and Juhan Sillaste, Institute for European Studies, 2002. ISBN/ISSN 9985787412
 • Monitoring preparations of transition countries for EU-accession [Võrguteavik]: 4th conference, 4-6 October 2002 Pärnu, Estonia / The Institute for European Studies, The Office of European Integration of State Chancellery; edited by Aksel Kirch, Rahvusvahelise Ülikooli Audentes Euroopa Instituut, 2002
 • Lootuses: Ida-Virumaa noorte esseede kogumik = С надеждой : сборник эссе учащихся Ида-Вирумаа. Eessõna Juhan Sillaste. Tallinn: AIESEC Eesti, 1999. ISBN/ISSN 9985604954
 • Eesti Euroopa Liidu lävepakul / Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Eurouuringute Keskus ; koostanud ja toimetanud Rein Ruutsoo ja Aksel Kirch ; [retsenseerinud Juhan Sillaste, Erik Terk], Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1998. ISBN/ISSN 9985502078
 • Eestlased Ida-Virumaal: sotsioloogiliste uurimuste materjalid / Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut ; koostanud Juhan Sillaste. Tallinn : Hansar, 1997
 • Elutingimused Eestis 1994. aasta lõpul. 1. vihik, Üldosa / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Riigi Statistikaamet, Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut ; [eessõna: Urve Kask], Tallinn : Hansar, 1995. ISBN/ISSN 9985836014
 • Elutingimused Eestis 1994. aasta lõpul. 2. vihik, Elamis- ja töötamistingimused / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Riigi Statistikaamet, Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut, Tallinn : Hansar, 1995. ISBN/ISSN 9985836022
 • Elutingimused Eestis 1994. aasta lõpul. 3. vihik, Leibkondade majanduslik olukord / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Riigi Statistikaamet, Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut, Tallinn : Hansar, 1995. ISBN/ISSN 9985836030
 • Elutingimused Eestis 1994. aasta lõpul. Vihik 4, Tervis ja turvatunne / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Riigi Statistikaamet, Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut, Tallinn : Hansar, 1995. ISBN/ISSN 9985836049
 • Elutingimused Eestis 1994. aasta lõpul. Vihik 5, Elanikkonna mobiilsus, sotsiaalsed kontaktid ja hoiakud / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Riigi Statistikaamet, Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut, Tallinn : Hansar, 1995. ISBN/ISSN 9985836057
 • Maaelu sotsiaalmajanduslikud mõõtmed: aastad 1992-1993 : [ülevaade] / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut, Tallinn : Hansar, 1994
 • Majanduslikud ja sotsiaalsed olud Eestis 1994. aasta alguseks : [lühiülevaade] / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut, Tallinn : Hansar, 1994
 • 1995. aasta riigieelarve eelnõu kohalike omavalitsuste vaatevinklist / Juhan Sillaste, Tiit Kirss, Ülle Purga ; Eesti Linnade Liit, Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut, Tallinn : Hansar, 1994. ISBN/ISSN 9985836006
 • Elukallidus, elanikkonna tulud - kulud ja tarbimine / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Riigi Statistikaamet, Viru Infokeskus. Tallinn, 1993
 • Palgad ja palgapoliitika Eestis / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut. Tallinn : Hansar, 1993
 • Eesti Vabariigi 1993. aasta riigieelarve kavast : analüütiline ülevaade / Juhan Sillaste, Ülle Purga. Tallinn 1993
 • Eksport ja import muutuvas Eestis / Juhan Sillaste, Ülle Purga. Tallinn 1992
 • Tööturu ja hõive probleemid Eesti majanduses / Raul Eamets; teaduslik juhendaja majandusteaduste kandidaat Juhan Sillaste; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, Tartu : Tartu Ülikool, 1992
 • Juhan Sillaste. Uus palgakorraldus Eesti NSV rahvamajanduses: abiks lektorile. Eesti NSV Ühing "Teadus". Tallinn 1987
 • Elutarbelise teeninduse intensiivareng / Juhan Sillaste, Egon Truve, Tallinn: Valgus, 1986
 • Materjaliressursside kokkuhoid ja teenindussfäär / Juhan Sillaste, Egon Truve, Tallinn: Valgus, 1984
 • Teeninduse organisatsiooni ja majandusmehhanismi edasine täiustamine / Juhan Sillaste; Eesti NSV ühing "Teadus", Tallinn: Eesti NSV ühing "Teadus", 1982
 • Teeninduse organisatsiooni, juhtimismeetodite ja majandamismehhanismi täiustamise teed : vabariikliku teaduslik-praktilise konverentsi ettekannete teesid : (Tallinn, apr. 1982) / Eesti NSV Teenindusministeerium, Eesti NSV Ühing "Teadus", Tallinn : Eesti NSV Ühing "Teadus", 1982
 • Повышение эффективности использования материальных ресурсов : [опыт бытового обслуживания в Эстонской ССР] / Юхан Силласте, Эгон Труве, Таллинн : Валгус, 1987
 • К проблеме соотношения социального и экономического при построении моделей территориального хозрасчета : доклад на республиканском на, Таллинн 1989
 • Услуги предлагает кооператив / Эгон Рудольфович Труве, Юхан Хейнович Силласте, Москва: Знание, 1989
 • Зарубежный опыт и развитие хозяйственного механизма сферы услуг Эстонии : доклад на семинаре проблемной комиссии секции "Мировое хозяй, Таллинн : Министерство бытового обслуживания ЭССР, 1988
 • Опыт и проблемы развития кооперативов в народном хозяйстве / Ю. Силласте, Велло Ряэк ; Академия наук Эстонской ССР, отделение общественны, Таллин : [Академия наук Эстонской ССР], 1988
 • Некоторые основные результаты экономического эксперимента и области применения договорных форм организации труда и вопросы его дальн, Таллин : Академия наук ЭССР, 1986
 • Формирование трудовых ресурсов бытового обслуживания: (доклад на Научном совете Госкомтруда) / Ю. Силласте ; Министерство бытового обсл, Таллин : [Министерство бытового обслуживания Эстонской ССР], 1981
 • Вопросы совершенствования планирования и организации материально-технического снабжени предпритий бытового обслуживания населения, Mосква: [Научно-исследовательский институт экономики и организации материально-технического снабжения], 1977
 • Индивидуальный труд в сфере услуг / Т.И. Корягина, В.М. Рутгайзер, Ю.Х. Силласте, Москва : Легпромбытиздат, 1989. ISBN/ISSN 5708800224
 • Кооперативы нового типа : опыт проблемы перспективы / [А. Г. Певзнер, Л. Б. Декельман, Л. Б. Половинкина, Ю. Х. Силласте], Москва : Экономика, 1989. ISBN/ISSN 5282006863
 • Дмитрий Вандерфлит, Ю. Силласте. Опыт территориального управления введением новых условий оплаты труда. Таллинн: ЭстНИИНТИ, 1988
 • Хозяйственный механизм в сфере бытового обслуживания : опыт Эстонсокй ССР / Р. А. Отсасон, Ю. Х. Силласте, Э. Р. Труве, Москва : Экономика, 1988
 • Вопросы развития обслуживания населения : система платных услуг в новых условиях хозяйствования : [сборник статей] / Академия наук Эстон, Таллинн: Академия наук Эстонии, 1987
 • Коренная реформа хозяйственного механизма в бытовом обслуживании населения : проблемы и пути решения : доклады на заседании Научного со, Москва ; Таллинн: Академия наук Эстонии, 1987
 • Повышение эффективности сферы услуг : [опыт работы бытового обслуживания ЭССР] / Вальтер Альбертович Хальмяги, Ю. Х. Силласте, Э. Р. Труве, Москва: Знание, 1987
 • Основные направления повышения эффективности использования трудовых ресурсов в Эстонской ССР в двенадцатой пятилетке. Том 1: тезисы до, Таллинн: Академия наук ЭССР, 1986
 • Основные направления повышения эффективности использования трудовых ресурсов в Эстонской ССР в двенадцатой пятилетке: тезисы докладо, Таллинн: Академия наук ЭССР, 1986
 • Бытовое обслуживание сельского населения Эстонии/ Министерство бытового обслуживания Эстонской ССР; [составители В. Я. Раудик, М. А. Лун, Таллин : Министерство бытового обслуживания Эстонской ССР, 1981
 • Управление материальными ресурсами в Минбыте Эстонской ССР/ Министерство бытового обслуживания Эстонской ССР; [составители Ю. Х. Силласте, Таллин : Министерство бытового обслуживания Эстонской ССР, 1981
 • Снабжение в бытовом обслуживании / Ю. Силласте, Москва: Знание, 1976

IsiklikkuRedigeeri

2014. aastal moodustati Riigiarhiivis Juhan Sillaste isikufond tähisega ERA.5106.

Tal on poeg ja tütar ning neli lapselast.

ViitedRedigeeri

 1. J. E. Albats. Mina zamedlennogo deistvija. Russlit. Moskva 1992. Lk 175
 2. A. P. Ševjakov. Zagadka gibeli SSSR. Istorija zagovorov i predatelstv. Vetše. Moskva 2004. Lk 203
 3. A. Åslund. Grorbachev's Economic Advaisors. Soviet Economy, 1987, v. 3, No 3; p 74, p 84, pp 246-269