Jugapump on pump, milles kaks eri surve all ainevoolu saavad omavahel kokku, segunevad ning liiguvad koos edasi. Seguneda võib gaas gaasiga, vedelik vedelikuga, gaas vedelikuga, gaas puistmaterjaliga ja vedelik puistmaterjaliga. Jugapumpa nimetatakse mõnikord ka ejektoriks, kuid see pole päris täpne, kuna ejektori all mõistetakse ka üht jugapumba alaliiki – imi-jugapumpa.

Jugapumpade liike muuda

Jugapumpasid on palju eri liike. Mõned neist: