Joule'i-Lenzi seadus

Joule'i-Lenzi seadus on füüsikaseadus, mille kohaselt elektrivoolu toimel juhis eralduv soojushulk on võrdne voolutugevuse ruudu, juhi takistuse ja voolu kestuse korrutisega:

Röstri hõõguv küttespiraall

kusjuures kõik suurused on SI-süsteemi ühikutes: vool amprites, takistus oomides, aeg sekundites ja soojushulk džaulides. Enne SI-le üleminekut, kui soojushulka mõõdeti kalorites, sisaldus valemis võrdetegur 0,239 (1 J ≈ 0,239 cal).

Kuna Ohmi seaduse kohaselt , saab eralduva soojushulga arvutada ka takistust mõõtmata:

Peaaegu kõigi elektrisoojendusseadmete talitlus põhineb Joule'i-Lenzi seadusel. Sama valemi järgi leitakse ka soojuskadu elektriahelate elementides, nt elektriliinis (valemis on siis liinis tekkiv pingelang).

Seaduse avastas James Prescott Joule aastal 1841 ja temast sõltumatult Emil Lenz 1842.