Jalta konverents

Teise maailmasõja lõpus toimunud konverents, kus otsustati Euroopa ja Aasia alade jagamine.

Jalta konverents ehk Krimmi konverents toimus NSV Liidus Krimmis Livaadia palees 4. kuni 11. veebruar 1945, kus Nõukogude Liit, Ameerika Ühendriigid ja Suurbritannia jaotasid ära Teise maailmasõja järgse Euroopa ja Aasia.

Churchill, Roosevelt, Stalin

Konverentsist võtsid osa riikide delegatsioonid Winston Churchilli, Franklin Delano Roosevelti ja Jossif Stalini juhtimisel.

Konverentsist osavõtjadRedigeeri

Ameerika Ühendriikide delegatsioonRedigeeri

Ameerika Ühendriikide relvajõude esindasid:

  • Armee staabiülem kindral George Marshall,
  • Sõjamerejõudude staabiülem admiral Ernest J. King;
  • Õhujõudude staabiülema abi kindral L. Cutter;
  • presidendi isikliku staabi ülem admiral W. Leghy
  • Ameerika Ühendriikide sõjalise missiooni juht NSV Liidus kindral George Dean;

Ameerika Ühendriikide delegatsioonis olid veel Ameerika Ühendriikide Riigidepartemangust F. Matthews, Alger Hiss, C. Bolen ning F. D. Roosevelti saatvad G. Birns, A. Flipp ja S. Earley.

Suurbritannia delegatsioonRedigeeri

NSV Liidu delegatsioonRedigeeri

Konverentsi tulemusedRedigeeri

Tulemused Eestile, Lätile, Leedule ja PoolaleRedigeeri

Nagu Teherani konverentsilgi, jätsid Churchill ja Roosevelt Eesti, Läti ja Leedu Nõukogude mõjusfääri.

Lääneliitlased nõustusid NSV Liidu nõudega sõjaeelsete Poola alade (Lääne-Ukraina ja Lääne-Valgevene) (Curzoni liin) piirkondade liitmisega NSV Liiduga, mille eest anti moodustatva Poola riigi koosseisu Saksamaa senistest territooriumitest poolakatega asustatud piirkonnad: Danzig – poolapäraselt Gdansk; Sileesia, Breslau – poolapäraselt Wrocław, Stettin – poolapäraselt Szczecin ja Ida-Preisimaa lõunapoolne osa, poolapäraselt Masuuria.

Enne sõda Saksamaale kulunud Ida-Preisimaa, põhjapoolne osa koos keskuse Königsbergiga liideti NSV Liiduga Kaliningradi oblastina.

Tulemused Saksamaale ja JaapanileRedigeeri

Otsustati rahulduda üksnes Saksamaa tingimusteta kapituleerumisega. Pärast sõja lõppu nähti ette Austria ja Saksamaa ning Berliini jagamist okupatsioonitsoonideks nelja võitjariigi vahel.

  Pikemalt artiklis Nõukogude Liidu okupatsioonitsoon Saksamaal
  Pikemalt artiklis Liitlasvägede okupeeritud Austria
  Pikemalt artiklis Berliini blokaad

Paika pandi, et Saksamaalt tuli nõuda kõigi sõjakahjude hüvitamist ning Saksamaa riigimehed ja väejuhid tuli tuua sõjakuritegudes süüdistatavaina kohtu ette.

  Pikemalt artiklis Nürnbergi tribunal

Konverentsil otsustati, et Nõukogude Liit pidi pärast Saksamaa vallutamist ründama Jaapanit.

Lepiti kokku Korea ühise okupeerimise suhtes, mis samuti viis Korea lõhenemiseni, erinevalt Saksamaast aga sõja – Korea sõda 1950–1953 – tulemusena.

Tulemused nõukogude võimu vastu võidelnuile ja vene emigrantideleRedigeeri

Ühtlasi lepiti kokku, et lääneliitlased pidid üle viie miljoni Nõukogude Liidu kodaniku, kes olid põgenenud lääneliitlaste okupeeritud alale, NSV Liitu tagasi saatma[1]. Enamus sinna tagasi ei jõudnudki, paljud neist tapeti Venemaal, ülejäänud saadeti sunnitöölaagritesse, kus suurem osa neist hukkus.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni loomineRedigeeri

Määrati kindlaks ÜRO asutamiskonverentsi aeg San Franciscos 25. aprill 1945.

Konverentsi osapoolte vastuoludRedigeeri

Juba paar nädalat pärast konverentsi hakati üksteist süüdistama varasemate lepete rikkumises.

KirjandusRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. "A Footnote to Yalta". Originaali arhiivikoopia seisuga 16. mai 2008. Vaadatud 15. juulil 2009.
  2. 2020 Catherine Grace Katz, Daughters of Yalta: The Churchills, Roosevelts and Harrimans - a Story of Love and War, Google books