Ava peamenüü

Jalaväekompanii on jalaväe relvaliigi (väeliigi) koosseisu kuuluv kompanii. Jalaväekompanii kuulub tavaliselt jalaväepataljoni koosseisu.

Sisukord

Maaväe üksused
Üksus Kooslus Ülem NATO kood
Pooljagu 3–4 Kapral OR-2
Jagu 8–12 Seersant OR-3
Rühm 15–30 Leitnant OF-1
Kompanii 80–150 Kapten/Major OF-2/OF-3
Pataljon 300–800 Kolonelleitnant OF-4
Rügement/
Brigaad
3000–5000 Kolonel/
Brigaadikindral
OF-5/OF-6
Diviis 10 000–30 000 Kindralmajor OF-7
Korpus 30 000–50 000 Kindralleitnant OF-8
Armee 100 000–300 000 Kindral OF-9
Armeegrupp/
Rinne
2+ armeed Välimarssal/
Armeekindral
OF-10
Piirkond/
Sõjatander
4+ armeegruppi Kuue tärni kindral/
Ülemjuhataja
?

KoosseisRedigeeri

Jalaväekompanii koosneb 3–4 jalaväerühmast, lahingutoetusallüksustest, teenindus- ning juhtimisallüksustest. Jalaväekompanii suuruseks on sõltuvalt allüksuste suurusest ja arvust tavaliselt 100–200 sõjaväelast.

Taktika ja tegevusRedigeeri

Jalaväekompanii kaitselõigu pikkus on sõltuvalt koosseisust, maastikust ja olukorrast 500–1500 m. Tavaliselt tugevdatakse jalaväekompaniid lahingutegevuseks pataljoni lahingutoetusallüksustega.

Pataljonist iseseisvalt tegutsemiseks ette valmistatud jalaväekompaniid nimetatakse jalaväekompanii lahingugrupiks või üksik-jalaväekompaniiks.

Relvastus ja varustusRedigeeri

Jalaväekompanii relvastusse kuuluvad püstolid, automaadid, kuulipildujad, granaadiheitjad, täpsuspüssid, mõnikord ka raskemad tankitõrjerelvad, samuti kerged miinipildujad.

Jalaväekompanii liigub tavaliselt kas taktikalistel veoautodel, maasturitel, soomustatud autodel, soomusautodel või soomustransportööridel.

Vaata kaRedigeeri