Jaak Tepandi (sündinud 4. veebruaril 1946 Tallinnas) on eesti matemaatik ja informaatik, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor.

Haridus muuda

Ta on lõpetanud aastal 1963 Tallinna 2. Keskkooli kuldmedaliga, Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikateaduskonna matemaatika erialal 1969; õppinud TPI majandusteaduskonna kaugõppeaspirantuuris 1979–1982. Täiendusõpe: TPI kõrgkoolipedagoogika kursused 1982/83; Eesti NSV TA Küberneetika Instituudi ja TPI suve- ning talvekoolid; Rahvusvaheline Tehisintellekti Laboratoorium Tšehhoslovakkia TA juures (Bratislava) 1988–89; Soome (VKT); Umeå Ülikool (Rootsi); Wrocławi Tehnikaülikool (Poola); Magdeburgi Tehnikaülikool (Saksamaa) 1984–1992; Savoie Ülikool (Prantsusmaa) 1993; Saarbrückeni Ülikool (Saksamaa) 1994; Austrias 1996; Soomes 1997.

Tehnikateaduste kandidaat 1982 (kinnitus 1983); dotsent 1987, professor 1992.

Töökäik muuda

TTÜs 1969–…: arvutuskeskuse insener, projektijuht, masinaülem, insener-programmeerija 1969–1982; matemaatika kateedri tunnitasuline õppejõud 1973–1978; informatsiooni töötlemise/infotöötluse kateedri vanemõpetaja 1982–1984, dotsent 1984–1990, dotsent (0,5 koormusega) 1990–1991, vanemteadur, juhtivteadur 1990–1992; informaatikainstituudi rakendusliku tehisintellekti professor 1992, teadmussüsteemide professor ja õppetooli juhataja 1997–2016; infotehnoloogia teaduskonna tarkvarateaduse instituudi professor 2017-2020; TTÜ tarkvarateaduse instituudi emeriitprofessor, ekspert 2021 - ; OÜ Tepinfo juhatuse esimees 1995-.

Teadustöö muuda

Usaldusväärsete teenus-orienteeritud infosüsteemide arendus; konfliktide dünaamika agendisüsteemides; tehisintellektisüsteemide testimine ja verifitseerimine. Avaldanud infosüsteemide verifitseerimise, testimise, auditi, töökindluse ja arhitektuuri alaseid artikleid, sealhulgas digitaalallkirja ja e-hääletamise infoturbe küsimustes. Loonud uue metoodika tarkvarasüsteemide testimiseks, mis töötlevad ebakindlaid teadmisi. Selgitanud eneseteadvuse tekke mehhanisme tehiselu süsteemides. Avaldanud üle saja teaduspublikatsiooni. Tema juhendamisel on kaitstud 3 doktori- ja 90 magistritööd.

Infotehnoloogia standardimise tehnilise komitee esimees (septembrist 1997 - jaanuarini 2020); Euroopa Võrgu- ja Infoturbe Agentuuri (ENISA) nõukogu Eesti-poolne asendusliige (2004–2013); eDimensiooni liikmesriikide esindajate töögrupi (Senior Officials for the Information Society in the CBSS Countries) liige 2002–06, esimees 2004; Tallinna linna IT nõukogu liige (2001 - 2006), “Tallinna infotehnoloogia strateegia 2001–03” koostamise projektijuht; Örebro Ülikooli (Rootsi) elektronkaubanduse ja logistika uurimis- ja arendusprogrammi nõukogu liige 2001–04. Avaldanud arvustusi ajakirjades ACM Computing Reviews ja IEEE Expert. Võtnud osa rakendusliku tehisintellekti-alasest TEMPUS-projektist koostöös Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia ülikoolide ja tööstusettevõtetega, SOCRATES/ERASMUS-projektist MOCURIS (Modern curriculum in Information Systems at Master Level) jm. Andmete ühekordse küsimise põhimõtte projekti (TOOP) vastutavaid täitjaid. Korraldanud infosüsteemide auditeid Eesti asutustes 1996–...; Infosüsteemide Auditi ja Juhtimise Assotsiatsiooni (ISACA, Information Systems Audit and Control Association) liige, Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühingu liige, juhatuse esimees 1996–1998 ja aseesimees 1998–...; ITU (International Telecommunication Union) globaalse küberturbe agenda (Global Cybersecurity Agenda) küberturvalisuse-alase ekspertgrupi tehniliste ja protseduursete meetmete valdkonna juht 2007–2008.

Tunnustus muuda

Isiklikku muuda

Tema isa oli majandusteadlane ja Eesti NSV toiduainete tööstuse minister Jaan Tepandi, vend on näitleja, laulja ja poliitik Tõnu Tepandi.

Harrastused muuda

Suusatamine, muusika, reisimine.

Kirjandus muuda

  • EE 2000, 14
  • EmajBL 2003
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon, 4. köide, 2013
  • Tallinna Tehnikaülikooli professorid läbi aegade, 2008