Järva maavolikogu (1940)

Järvamaa maavolikogu valiti 8. märtsil 1940 valla- ja linnavanemate täiskogu poolt Paides maavalitsuse ruumes.

Koos olid kõik 13 vallavanemat ning Türi ja Tapa linnavanemad.

Maavolinikeks valiti:

Esindajaks Järva maavalitsusse valiti Albert Suurkivi.