Ava peamenüü

Jälitustegevus on pädeva riikliku jälitusasutuse poolt salajaste ning avalike toimingute läbiviimine, mille eesmärk on teabe(mitte tõendite) kogumine jälitustegevuse huvisfääris olevate isikute ning sündmuste kohta.

Jälitustoimingud on Eestis kehtiva Jälitustegevuse Seaduse § 12. kohaselt:

  • 1) andmete varjatud kogumine jälitustegevuses osalevate ja sellesse kaasatud isikute poolt;
  • 2) võrdlusmaterjali varjatud kogumine ning dokumentide ja esemete varjatud vaatlus ning esmauuringud;
  • 3) varjatud jälgimine ehk salajane jälgimine, objekti varjatud läbivaatus ja asendamine;
  • 4) isikusamasuse varjatud tuvastamine;
  • 5) elektroonilise side võrgu kaudu edastatavate sõnumite edastamise fakti, kestuse, viisi ja vormi ning edastaja või vastuvõtja isikuandmete ja asukoha kohta andmete kogumine.
  • posti- või telegraafisaadetise varjatud läbivaatlus;
  • tehniliste sidekanalite kaudu edastatava teabe või muu teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine või salvestamine.
  • eluruumidesse varjatud sisenemine

Jälitusasutused:

VälislingidRedigeeri

ViitedRedigeeri