Jäätmekäitluskoht

Jäätmekäitluskoht on tehniliselt varustatud ehitis jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks. Jäätmekäitluskoht on ka maa-ala, kus jäätmete taaskasutamine võimaldab parendada mullaviljakust, maa-ala keskkonnaseisundit või selle kasutusvõimalusi või maa-ala, kus tehakse jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise toiminguid, milleks ehitise olemasolu ei ole vajalik[1]. Jäätmekäitluskohaks on kompostimise väljak, sortimisjaam, autolammutuskoda, prügila, laadimisjaam, jäätmejaam, koospõletustehas.

Jäätmejaam Räpinas

Jäätmekäitluskohaks ei loeta jäätmekogumisnõu, -konteinerit ega muud -mahutit, mis on ette nähtud vaid ühte liiki tava- või ohtlike jäätmete esmakogumiseks jäätmetekitajalt, samuti ehitisi või teisaldatavaid hoiukohti, kuhu eelnimetatud mahutid tavajäätmete kogumiseks on paigutatud, ega ehitisi, mida kasutatakse olmes tekkinud pakendijäätmete esmakogumiseks[1].

ViitedRedigeeri