Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlus (inglise waste treatment) on tegevus, mis hõlmab jäätmete kogumist, jäätmevedu, taaskasutamist ja kõrvaldamist[1], sealhulgas vahendaja või edasimüüja tegevust[2]. Jäätmekäitluse aluseks on Eesti keskkonnastrateegia põhimõtted – säästev areng, keskkonnakahjustuste ennetamine ja vältimine, keskkonnanõuete integreerimine teiste eluvaldkondade ja loodusvarade kasutamisega.

Olmejäätmete käitluse üks etappe on sageli prügimägede jäätmete kokkutõukamine ja tihendamine

Jäätmekäitluse hierarhia

muuda

Jätkusuutliku arengu seisukohast peab kõige olulisem suund olema jäätmete tekke vältimine, seejärel korduskasutus, siis taaskasutus ning kõige viimase vahendina jäätmete keskkonnaohutu kõrvaldamine. Jäätmehierarhiast võib kõrvale kalduda, kui see tagab parima keskkonnaalase üldtulemuse asja kogu olelusringi arvestades.

Läheduse põhimõte jäätmekäitluses

muuda

Jäätmed kõrvaldatakse ja segaolmejäätmed taaskasutatakse nende tekkekohale võimalikult lähedal asuvas tehnoloogiliselt sobivas jäätmekäitluskohas, kus on tagatud inimese tervise ja keskkonna ohutus[2].

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Säästva arengu sõnaseletusi. Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn. [1] (vaadatud 29.01.2009)
  2. 2,0 2,1 Jäätmeseadus

Kirjandust

muuda
  • Kaltsu, konti vana rauda! Esmaspäev, 23. september 1929, nr 38, lk 3.