Jääpuursüdamik

Jääpuursüdamik on liustikust puurimise teel saadud silindrikujuline jääproov. Sademete akumuleerumisel muutub lumi rõhu survel firniks ning seejärel jääks. Lumekristallide vahel olev õhk jääb jää tekkimsel lõksu suletistesse, mida teadlased kasutavad jääpuursüdamike analüüsimisel. Tähtsat rolli mängivad jääpuursüdamikes hapniku ja süsiniku isotoobid ning süsihappegaasi ja metaani kontsentratsioonid. Nende abil on võimalik uurida varasemate aegade kliimat ning paremini mõista tänapäeval toimuvaid muutusi Maa kliimasüsteemis.

Et külmematel aladel ei tõuse temperatuur tavaliselt üle külmumispunkti, siis ei sula jää ära ning sademete akumuleerumise tulemusel tekibki aja jooksul jääkilp. Seega on alumistes kihtides vanem jää ning ülemistes kõige hilisem.