Jääkate on parasvöötme ja külmvöötme veekogudele tekkiv jääst moodustuv kiht.

Jää tekib veekogudele üksnes sellistel atmosfääritingimustel, kui veetemperatuur veesamba pinnakihil on 0 oC või alla selle. Parasvöötme järved on jääga kaetud enamasti talvel, külmvöötme veekogud sageli aga aasta ringi. Sellist jääkatet, mis püsib kogu aasta, nimetatakse igijääks.

Jääkatte tõttu aeglustub tunduvalt veekogude jahtumine.

Eesti veekogud on tavaliselt jääga kaetud detsembrist aprillini, ehkki esineb küllaltki suuri kõrvalekaldeid.

Viimasel ajal[millal?] on peamiselt globaalsest soojenemisest tingituna veekogude jääkatte all olev ajavahemik lühenenud.