Interpretatsioon (muusika)

Interpretatsioon on muusikas heliteose esituse loomine.

Lääne kunstmuusikas mõistetakse interpretatsiooni all eelkõige noodikirjas fikseeritud kompositsiooni teostamist interpreedi ehk esitaja, näiteks laulja või instrumentalisti poolt.