Intelligentsuskvoot

Intelligentsuskvoot (arukuskvoot) ehk IQ (inglise keeles intelligence quotient) on intelligentsustesti tulemus. Termini võttis kasutusele William Stern.

Stern defineeris IQ suuruse valemiga

  • Kronoloogiline vanus tähendab inimese tegelikku vanust.
  • Vaimne vanus tähendab inimese vanust vastavalt testi järgi saadud punktidele.

Tänapäeval kasutatakse IQ arvutamiseks teist metoodikat ja valemit. IQ-teste katsetatakse algselt piisavalt suurel ja esinduslikul valimil ehk normgrupil. Valem:

  • x – testis saadud toorpunktide summa;
  • μ – keskmine punktide arv, mille normgrupp on saavutanud;
  • σ – normgrupi tulemuste standardhälve.

Intelligentsuskvoot näitab intelligentsuse suhtelist, mitte aga absoluutset taset.