Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (inglise Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, lühendatult TRIPS) on üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT-leppe) raames 1995. aastal allkirjastatud mitmepoolne leping intellektuaalse omandi kaitseks.

TRIPSi leppes on käsitletud nt kopeerimisõigust, kaubamärke ja patente uutele taimesortidele. Samuti on see võimaluse andnud patenteerida muu hulgas vähigeene, erinevaid eluvorme. Geneetiliste uuenduste patendid annavad aga majandusliku kontrolli muundatud organismide ja nende järglaste üle sageli rahvusvahelistele korporatsioonidele, vähendades vaeste toiduga kindlustatust ning ohustades elurikkust[1].

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Säästva arengu sõnaseletusi. Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn. [1] (vaadatud 09.11.2011)

Kirjandus

muuda