Idujuur on peajuure alge seemnes. See areneb ja väljub idanemise käigus seemnest esimesena.

Jumalapuu seemne joonis. Idujuur on tähistatud numbriga 5

Vaata ka muuda