Ideedeajalugu

Ideedeajalugu on interdistsiplinaarne teadusharu, mis tegeleb ideede ülekandumise ajaloo uurimisega, nii kultuuride kui teadmisvaldkondade siseselt kui väliselt. Ideedeajalugu sisaldab paljude teaduste ajalugu, peamised on filosoofia (eelkõige poliitiline filosoofia ja moraalifilosoofia), teoloogia, politoloogia, õigusteadus, majandus, rahvusvahelised suhted.

Ideedeajaloo kui eraldi uurimisvaldkonna kujunemine on tugevasti seotud Arthur Lovejoy töödega, eriti tema raamatuga "Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea" (1936). A. Lovejoy arvates ideed on tsüklilised ja neis pole progressi, ideed on ajatud ja probleemid on universaalsed. Idee-ühikud on ideoloogiate ehituskivid. Ideedeajalugu on uurte mõtlejate järgnevus, autorit pole vaja uurida: väidete tähendus on leitav tekstist endast.

Ideed on kas kirjeldavad (milline on inimese loomus, kuidas nad omavahel suhtlevad) või normatiivsed (kuidas peab inimene käituma, milline on õige ühiselu korraldus).

On 2 ideeajaloolist meetodit: kanooniline ehk tekstuaalne (A. Lovejoy) ning ajalooline ehk kontekstuaalne (Cambridge'i koolkond; Quentin Skinner jt).

Vaata kaRedigeeri

KirjandusRedigeeri