IV Riigikogu valimised

IV Riigikogu valimised toimusid 11.–13. mail 1929.

Tulemused muuda

Hääleõiguslikke 712 670 armeeta
Osalus: 508 106 (69,3% armeega)
Kehtetud hääled: 3110 armeega; 0,6%
Maksvad hääled: 504 996; 99,4%

Nimekiri Hääli Protsent Kohti
Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei 121 024 24,0% 25
Põllumeeste Kogud 116 715 23,1% 24
Asunikud, riigirentnikud ja väikepõllupidajad 69 069 13,7% 14
Eesti Tööerakond 51 527 10,2% 10
Eesti Rahvaerakond 45 033 8,9% 9
Eesti Tööliste Partei (kommunistid) 31 094 6,2% 6
Kristlik Rahvaerakond 20 863 4,1% 4
Saksa-Rootsi valimisblokk 16 235 3,2% 3
Majaomanikud, kaupmehed jne. 14 627 2,9% 3
Vene Rahvuslik Liit 12 797 2,5% 2
Töölised, üürnikud, kalamehed ja väikemaapidajad 6012 1,2%

Kirjandus muuda

  • IV Riigikogu valimised : 11.–13. maini 1929 / [koostanud A. Tooms] ; Riigi Statistika Keskbüroo = Élections au parlement : de 11.-13. mai 1929 / Bureau Central de Statistique de l'Estonie. Ilmunud Tallinn, 1929 (Tallinn : Riigi trükikoda)