III Riigikogu valimised

III Riigikogu valimised toimusid 15.–17. mail 1926.

Valimiste ajal kehtis kogu riigis sõjaseadus.

Valimiste eel uuendati valimisseadust:

  • võeti kasutusele tagatisrahade süsteem;
  • parlamenti pääsemiseks nõuti vähemalt kahe koha võitmist.

Tulemused muuda

Valimisõiguslikke: 701 769 (armeeta).
Osalus: 514 595 (73,3%) (+ 12 306 armees).
Kehtetuid hääli: 3421 (armeega); 0,6%.
Kehtivaid hääli: 523 480; 99,4% (armeega).

Nimekiri Hääli Protsent Kohti
Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei 119 914 22,9% 24
Põllumeeste Kogud 111 960 21,4% 23
Asunikud, riigirentnikud ja väikepõllupidajad 70 702 13,5% 14
Eesti Tööerakond 64 648 12,4% 12
Eesti Rahvaerakond 38 824 7,4% 8
Eesti Tööliste Partei (kommunistlik) 30 339 5,8% 6
Kristlik Rahvaerakond 28 133 5,4% 6
Vene rahva ühendatud 17 474 3,3% 3
Saksa-Balti erakond 13 278 2,5% 2
Üleriiklik Majaomanike Seltside Liit 12 355 2,4% 2
Üürnikkude Liit 6 692 1,3%
Rahvuslik Vabameelne Partei 4 854 0,9%
Töörahva Liit 3 704 0,7%
Maarahva Liit 603 0,1%

Kirjandus muuda

  • III Riigikogu valimised : 15.–17. mail 1926 / Riigi Statistika Keskbüroo = Élections au parlement : de 15.-17. mai 1926 / Bureau Central de Statistique de l'Estonie
  • Tallinn : Riigi Statistika Keskbüroo, 1927 (Tallinn : Riigi trükikoda)