Homosügootsus on diploidse või polüploidse indiviidi genotüübi seisund, kus homoloogiliste kromosoomide samas lookuses asuvad ühe geeni ühesugused alleelid [1]; näiteks dominantsed alleelid AA või retsessiivsed alleelid aa.

Homosügootsus, kus on näidatud homoloogilisi kromosoome; A ja C tähendavad alleele

Homosügootse genotüübiga indiviidi nimetatakse homosügoodiks.

Eristatakse homosügootset dominantset genotüüpi ja homosügootset retsessiivset genotüüpi. Esimene esineb, kui üks lookus haarab endasse 2 alleeli, mis näitavad dominantset tunnust (AA), homosügootne retsessiivne genotüüp esineb aga kui üks lookus haarab endasse 2 alleeli, mis näitavad retsessiivset tunnust (aa).

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Viikmaa, M. Klassikalise geneetika leksikon. Vaadatud 04.10.2020.