Homopolümeer on ühe lähteaine (monomeeri) polümerisatsioonil moodustuv polümeer. Kui polümeeri molekulis esinevad vaid ühele monomeerile vastavad elementaarlülid, siis on tegu homopolümeeriga, mille üldvalem on –(A–)n. Homopolümeer saab olla hargnemata ahelatega ( –A–A–A–A–A–A– ), või mitmeti hargnenud ahelatega, seejuures ka täht- ja gloobulitüüpi.

Homopolümeeri nimetus viitab tihti lähtemonomeerile, näiteks polüstüreen, polüetüleen, polüvinüülkloriid jmt.

Glükoosist tulenevate elementaarlülidega homopolüsahhariidid on looduses laialt levinud biopolümeerid. Need on tselluloos, milles esinevad hargnemata ahelad, ja tärklis, mille puhul esinevad nii hargnemata kui ka hargnenud ahelad, ning glükogeen, mis on eriti suure hargnemisega gloobulitüüpi molekul.

Mitme lähteaine ühisel polümeerimisel saadav aine on kopolümeer.

Vaata ka

muuda