Homolüüs (kr lysis 'lahustumine, jagunemine' + homo 'võrdne, ühesugune') tähendab millegi jagunemist sarnasteks osadeks. Homolüüsi tähendus keemias ja bioloogias on erinev.

Cl–Cl sideme homolüüs(nooled näitavad elektronide liikumist sideme katkemisel)

Homolüüs keemias

muuda

Keemias tähendab homolüüs ehk homolüütiline dissotsiatsioon neutraalse molekuli ühe keemilise sideme dissotsiatsiooni, nii et moodustub kaks vaba radikaali. See tähendab keemilise sideme katkemist, nii et kahest sideme elektronist läheb üks kumbagi uue osakesega kaasa:

A–B → A° + B°

Energiat, mis on seotud keemilise sideme homolüütilise katkemisega, nimetatakse dissotsiatsiooni energiaks. Vabad radikaalid genereeritakse ultraviolett- või päikesekiirguse poolt, aga ka peroksiidide osalusel või kõrgel temperatuuril. Radikaalid kui valentsorbitaalil paardumata elektroniga osakesed on keemilistes reaktsioonides väga aktiivsed, kuna keemilise sideme teke elektronpaari moodustumise läbi on energeetiliselt kasulik.

Homolüüs bioloogias

muuda

Bioloogias tähendab homolüüs, et poolduv rakk annab kaks võrdset tütarrakku.

Vaata ka

muuda