Holmger Knutsson

Holmger Knutsson (arvatavasti sündinud enne aastat 1220, surnud 1248) oli Rootsi troonipretendent, kuningas Knut Holmgersson Pika vanim poeg.

Holmger Knutssoni portree Sko kloostrikirikus.

Peale isa surma 1234. aastal üritas Holmger tõusta troonile, kuid tõrjuti eemale taas troonile tõusnud kuningas Erik Erikssoni jarli Ulf Fase poolt. Pärast seda oli Holmger abiellunud Skost pärit Helena Filipitütrega. Ajaloolised allikad ei maini nende lapsi.

Aastal 1247 tegi Holmger Knutsson taas katse troonile tõusta. Ta kaotas otsustava Sparrsätra lahingu ja põgenes, Erikukroonika kohaselt, Gästriklandi, kus ta vangistati ja hiljem (1248) hukati läbi pea maharaiumise. Tema liitlane Filip Larsson sunniti maapagendusse.

Hilisematest kirjutistest selgub, et Holmger Knutssoni pühaduse mälestuseks ehitati mitmetesse kohtadesse (Björklingesse, Norundasse, Upplandi) kabeleid. Olevat olnud isegi pühakukujud, mis kujutasid Holmgeri.

Holmger Knutsson maeti, arvatavasti tema naise hoolitsusel, Skokloostri kirikusse kus tema pildi (mis on Rootsi esimene kuninglik portree) all seisab kiri:

"Sündinud sveade säravas kuningasoost sai Holmgerist eeskuju headele kommetele, löödud kibedast surmast lebab siin maha raiutud peaga. Kuid üks kristlik surm näib olema kaunis läbi pajatusterohke ime."

Mõned ajaloolased on püüdnud ära kasutada seda kirjutist, kuulutades Holmgeri troonipretendendina pühakuks. Erikukroonika väidab: "Gud gaff honom nader oc giorden hälagh" ('Jumal oli tema vastu armuline ja tegi pühaks'). Taani kuninga Erik Plogpenningi üllituslugude kogumikus kirjutatakse Holmgeri kohta: "Holmger i Sko var clarens miraculis" ('Holmger oli tuntud läbi imetegude').

Kasutatud kirjandusRedigeeri