Hierarhia (kreeka keeles hieros püha + archē valitsus, võim) on astmeline allumise süsteem erinevate asjade organiseerimiseks ja hindamiseks. Hierarhililine süsteem on tavaliselt püramiidse kujuga, kus alamatel astmetel on vähem tähtsad või enam levinud või ka täpsemalt määratletud objektid ning mida kõrgemale seda olulisem või vähem levinud või üldisem on sel positsioonil asetseja.

Eesti Kaitseväe hierarhiline struktuur

Inimeste seas on tuntuim hierarhiline süsteem ametikohtade süsteem. Hierarhilise ametikohtade süsteemi puhul alluvad alumisel astmel asetsejad ülemistel astmetel asetsejatele. Klassikaline hierarhiline organisatsioon läbi ajaloo on olnud sõjavägi, kuna see vajab selget reeglistikku nii käsuliini kui üldise ülesehituse jaoks ning võimet koondada kogu allorganisatsiooni (väeüksuse) ressursid ühtse juhtimise alla.

Õigussüsteemis moodustavad õiguse allikad õiguskorra hierarhia. Eesti õiguse alus ehk hierarhia kõige ülemine tase on põhiseadus, sellele järgnevad Euroopa Liidu õigusaktid, seejärel välislepingud, seadused, seadlused, määrused ja kohalike omavalitsuste õigusaktid.

Bioloogias on tuntud taksonoomiline hierarhia – riik, hõimkond, klass, sugukond, perekond, liik.

Sotsioloogias on tuntud mõiste meritokraatia ehk talentide hierarhia samuti sotsiaalne hierarhia, mis tekib sotsiaalse kihistumise tulemusel.

Informaatikas kasutatakse hierarhial põhinevaid lahendusi andmete salvestamiseks, indekseerimiseks ja haldamiseks. Arvutite failisüsteemid on peaaegu alati hierarhiad, mille tipus on juurkataloog ning mille alumistel tasemetel on tavalised kaustad ehk kataloogid ja failid. Paljude andmestruktuuride sisemine ülesehitus on hierarhiline puu, mis võimaldab andmeelemente kiiresti lisada, leida ja eemaldada. Ka veebilehtede ja muude serverite nimetamiseks kasutatav domeeninimede süsteem (DNS) on hierarhia.

Hierarhiaid kasutatakse veel paljudes valdkondades, kus on vaja üheselt väljendada alluvussuhteid, kuuluvust, informatsiooni kategoriseerimist, tegevuste või ressursside planeerimist, nõuete esitamist ja kontrollimist jne.

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda