Hetkkiirus

Hetkkiirus on kiirus vaadeldaval hetkel või kiirus vaadeldavas trajektoori punktis.

Hetkkiiruse moodul mingis punktis võrdub seda punkti sisaldava (küllalt väikese) trajektoori lõigu pikkuse ja selle läbimiseks kulunud aja suhte piirväärtusega, kui trajektoori lõigu pikkus läheneb nullile. Täpsemalt, kui objekti kohavektor on , siis hetkkiirus on defineeritud viimase tuletisena aja järgi:

.