Henrik Sova

Eesti filosoof

Henrik Sova (sündinud 28. augustil 1983) on eesti filosoof. Tema peamised uurimusvaldkonnad on pragmatism, semantika ja metafüüsika. 2023. a ilmus tema eestikeelsete valitud artiklite kogu "Semantiline lõks".

Henrik Sova 2017. a

Haridus muuda

 • 2013–2021 Tartu Ülikool, doktorikraad filosoofia erialal. Doktoritöö „The Structure of a Consistent Global Pragmatism“ (Globaalse pragmatismi loogiliselt kooskõlaline struktuur). Juhendajad Daniel Cohnitz, Juhani Yli-Vakkuri ja Bruno Mölder.
 • 2010–2011 Haridus- ja õppeprogramm Noored Kooli
 • 2007–2009 Tartu Ülikool, magistrikraad filosoofia erialal. Magistritöö „Probleemid põhjusliku suuna määramisega transtsendentsete relatum’ite vahel“. Juhendaja Piret Kuusk
 • 2002–2007 Tartu Ülikool, bakalaureusekraad filosoofia erialal. Bakalaureusetöö „Probleemid David Ownsi põhjuslikkuseteoorias“. Juhendaja Piret Kuusk

Henrik Sova on Tartu Analüütilise filosoofia seminari kauaaegne liige.

Töökäik muuda

Aastatel 2010–2019 on töötanud Tartu Ülikoolis nooremteadurina ja filosoofia magistriseminari juhatajana; Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledžis eetika lektorina ning Tapa Gümnaasiumis füüsikaõpetajana. 2015. aastast Miina Härma Gümnaasiumi filosoofiaõpetaja.

Henrik Sova pälvis 2018. aastal Ene Mihkelsoni fondi uurijastipendiumi.

Artikleid muuda

 • Semantiline pragmatism Ene Mihkelsoni proosas. Keel ja Kirjandus, 7, 2020, lk 555−570
 • Küsimus määrab maailma, milles elame. Sirp 10.07.2020. – Arvustus Manuel DeLanda raamatule „Intensiivne teadus ja virtuaalne filosoofia“
 • A Non-substantial Meta-semantics for Global Expressivism. Acta Analytica, 2019, 34 (4), 505−514.
 • Tervitused keeleverest. Keel ja Kirjandus, 1-2, 2019, lk 130−136. – Arvustus Tõnis Vilu raamatule „Libavere“ Religioosne agnostitsism ja Trumpi maailm. Vikerkaar, 4-5, 2018, lk 132−143
 • Sova, Henrik (2018). Religioosne agnostitsism ja Trumpi maailm. Vikerkaar, 4-5, 132−143.
 • Sova, Henrik (2018). Filosoofiatiigis pole madalat vett. Sirp 21.12.2018 – Arvustus Bruno Mölderi, Roomet Jakapi ja Marek Volti raamatule „Sissejuhatus filosoofiasse“
 • Sova, Henrik (2017). The Dilemma Imposed on the Realist by Putnam's and Kripkensteinian Argument. Studia Philosophica Estonica, 10.1, 62−82.
 • Sova, Henrik (2017). Meie vaatepunkti mõeldamatus. Sirp 12.05.2017
 • Sova, Henrik (2017). Metafüüsiliste tungide vaibutamine. Sirp 25.08.2017. – Arvustus Bas C. Van Fraasseni raamatule „Teaduslik pilt“
 • Runnel kui nihilist? Keel ja Kirjandus, 7, 2017, lk 555−558. – Arvustus Leo Luksi raamatule „40 kiri“
 • Unattainability of the True World: Putnamian and Kripkensteinian Interpretation of Nietzsche’s The History of an Error. Studia Philosophica Estonica, 9.2, 1−20, 2016.
 • Moore’i valgustusseisundid ja hiline Wittgenstein. Sirp 11.03.2016 – Arvustus Adrian W. Moore’i raamatule „Lõpmatus“
 • Quine pragmatistlikul kursil. Akadeemia, 12, 2016, lk 2245−2254. – Arvustus Willard Van Orman Quine’i raamatule „Tõe otsing“
 • Ometi-algoritm Madis Kõivu ainetel. Võro Instituudi toimõndusõq, 29, 2015, lk 11−28
 • Sova, Henrik (2015). Ennustatavus ja lihtsus. Akadeemia, lk 2065−2074. – Arvustus Carl Gustav Hempeli raamatule „Loodusteaduse filosoofia“
 • Kunsti võluruumid kui suhtlemismängude antiteesid. Vikerkaar, 9, 2015, lk 38−45
 • Sova, Henrik (2015). Schrödingeri ’Mis on elu?’. Sirp 24.04.2015. – Arvustus Erwin Schrödingeri raamatule „Mis on elu?“
 • Sova, Henrik (2014). Nelson Goodmani maailmaversioon. Sirp 21.11.2014. – Arvustus Nelson Goodmani raamatule „Kuidas tehakse maailmu?“

Tõlked muuda

 • Wittgenstein, Ludwig, „Märkmeid loogikast“. – Akadeemia nr 2, 2018, lk 289−317
 • Recanati, François. Literalism ja kontekstualism: Mõned variatsioonid. I-II. Akadeemia nr 4 ja 5. (2017).
 • Geach, Peter, „Väitmine“. Akadeemia nr 1, 2016, lk 60−78
 • Stalnaker, Robert C, „Võimalikud maailmad“. Akadeemia nr 6, 2015, lk 999−1020
 • Blackburn, Simon, „Sammud tegemisest ütlemiseni“. Akadeemia nr 1, 2011, lk 121−136
 • Putnam, Hilary, „Aju ja käitumine“. Akadeemia nr 7, 2011, lk 1353−1373

Toimetatud raamatud muuda

 • Kikas, Jaak; Kabakov, Ilja; Mägi, Kadri; Trostnikov, Viktor. „Lähedane ja kauge füüsika Ülo Soosteri illustratsioonidega“. Tartu: Tartu Kunstimuuseum, 2016

Lingid muuda

http://hdl.handle.net/10062/70880 (doktoritöö „The Structure of a Consistent Global Pragmatism“)

https://www.flfi.ut.ee/et/uudised/henrik-sova-doktoritoo-kaitsmine-27-jaanuaril

https://novaator.err.ee/1608096229/doktoritoo-keel-ei-peegelda-maailma-vaid-aitab-saavutada-praktilisi-eesmarke