Harri Mägi (sündinud 1933) on eesti arvutiteadlane ja insener.

Töötas Tallinna Polütehnilises Instituudis (TPI) alates 1963. aastast.

Tehnikakandidaadi kraadi kaitses ta 1972. aastal.

TPI elektronarvutite kateedri vanemõpetaja ja dotsent alates aastast 1974.

Teadus- ja arendustöö muuda

Tema erialaks on arvututite projekteerimine ja ehitamine.

Ta osales esimese Eestis ehitatud elektronarvuti loomisel töögrupis, mida juhtis Arnold Reitsakas. See oli Moskva Arvutustehnika Uurimisinstituudi projekteeritud elektronarvuti mudel M-3, mida ehitati ENSV Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudi jaoks Nikolai Alumäe initsiatiivil ja tehase RET abiga aastatel 1958-1960.

Publikatsioone muuda

  • Harri Mägi. Pooljuht-mäluseadmed. Tallinn, TPI Kirjastus, 1978, 70 lk.

Kirjandus muuda

  • TPI 1936–1986, 321-323, 496.