Harjumaa Omavalitsuste Liit

Harjumaa Omavalitsuste Liit on organisatsioon, mis ühendab Harju maakonna omavalitsusi.

Liidu esialgne põhikiri kinnitati 10. detsembril 1992 maavanem Mati Zernandi korraldusega nr 1239 ja organisatsioon registreeriti Harju maakonna ettevõtteregistris 29. detsembril 1992.

Liidu teine põhikiri registreeriti Harju maavanema 5. juuli 1994 korraldusega nr 501.

Liidu kolmanda põhikirja kinnitas volikogu oma 27. augusti 2003 otsusega nr 17.

Neljas põhikiri kinnitati volikogu 17. mai 2006 otsusega nr 14 ning muudeti 17. veebruari 2007 otsusega nr 2.