Harju maavanem

Harju maavanemate loend on loetelu Harju maakonna Harju maavalitsuse maavanematest ja ajutise maavalitsuse esimeestest[1].

Maavanema ülesandeks oli:

  • juhtida maavalitsuse tööd ja vastutab maavalitsuse ülesannete täitmise eest;
  • anda oma tegevusest aru Vabariigi Valitsusele;
  • koordineerida vajaduse korral ministeeriumide ja teiste riigi valitsusasutuste ning kohalike omavalitsusorganite vahelist koostööd;
  • teha Vabariigi Valitsusele, ministeeriumidele ja vastavatele riigi valitsusasutustele ettepanekuid maakonnas asuvate teiste riigi valitsusasutuste töö korraldamiseks;
  • informeerida maakogu riiklikku regionaalpoliitikat, territoriaalplaneerimist ja kapitaalehitust puudutavates küsimustes;
  • täita talle seadusega ja Vabariigi Valitsuse poolt pandud teisi ülesandeid.[2].

Maavanema institutsioon kaotati kooskõlas maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tuleneva Vabariigi Valitsuse seadusega, mille kohaselt lõpetati maavalitsuste töö 1. jaanuarist 2018. aastal[3].

Harju maakond


Maakonnalinn: Tallinn
Harju maakond.svg

Harju maakonnavalitsuse esimehedRedigeeri

Maakonnaomavalitsused likvideeriti Eestis 1934. aasta põhiseadusega, senised maavanemad jäid ametisse ajutiste maavalitsuste[4] esimeestena. 1. mail 1938 jõustunud maakonnaseaduse järgi oli maavanem maakonnaomavalitsuse juht ja ühtlasi keskvalitsuse esindaja maakonnas.

...

Harju maavanemadRedigeeri

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri