AS Harju Elekter Group on Eesti börsiettevõte, mis toodab ja müüb elektriseadmeid ning arendab ja rendib tööstuskinnisvara.

AS Harju Elekter Group
Asutatud 1968
Peakorter Keila
Käive 60,7 miljon € (2015)[1]
102,7 miljonit € (2017)[2]
143,4 miljonit € (2019)[3]
Puhaskasum 3,3 miljonit € (2015)[1]
5,4 miljonit € (ärikasum 2017)[2]
2,5 miljonit € (2019)[3]
Töötajaid 542 (2017, II kvartal)[4]
713 (2018, II kvartal)[5]
784 (31.12.2020)[6]
Tütarettevõtted AS Harju Elekter, Harju Elekter Oy, Harju Elekter AB
Koduleht harjuelekter.ee
Registrikood: 10029524

Firma arvestab oma ajalugu 1968. aastast, mil Keilas hakati tootma elektriseadmeid.[7] Alates 23. augustist 1982 tegutsetakse Harju Elektri nime all ning 15. veebruarist 1993 on ettevõte aktsiaselts.[8] Alates 1997. aastast kuuluti Tallinna börsi lisanimekirja ja alates 2003. aastast on Harju Elekter Tallinna börsi põhinimekirjas. Ettevõtte turukapitalisatsiooniks oli 2018. aasta lõpu seisuga 73 miljonit eurot.[9]

2020. aastal teenis ettevõte müügitulu 146,6 miljonit eurot, millest 85% tuli elektriseadmete müügist. Ärikasum oli 6,5 miljonite ja puhaskasum 5,6 miljonit eurot.[6] 2023. aasta alguse seisuga töötas grupi Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu üksustes ligikaudu 900 töötajat.[10]

Ajalugu muuda

Harju Elektri asutamiseks loetakse 1968. aasta juulit, kui Sulev Kivimäe algatusel alustati Harju KEKi koosseisus installatsioonikaablite tootmist. Installatsioonikaablitele lisaks hakati 1989. aastal tootma elektrikilpe ja valgusteid. Harju Elektri algusaastatel rakendati algupäraseid tehnoloogiaid elektri- ja elektroonikaseadmete, valgustite, kaabli ja atsetüleeni tootmiseks. Edaspidi juurutati tootmisse autoritunnistusega originaaltooteid nagu pingestabilisaatorid, reaktiivvõimsuse kompensaatorid, automaatika- ja dispetšersideseadmed, komplektalajaamad. Ülalloetletud tooteid turustati üle kogu NSV Liidu.[11]

1971. aastal moodustati elektroonikatsehh ja 1972. aastal kolis ettevõtte elektriseadmete tootmine uude tsehhi, mille pindala oli 2300 m². Järgnevatel aastatel laienes ettevõte ning koos sellega ka valmis mitu uut tsehhi ja ehitist. 1975. aastal valmisid olme- ja elektroonikatsehhi tootmishoone ja söökla. Nelja aasta pärast moodustati EKTE ja alustati uue kaablitsehhi ehitust, mis valmis 1980. aastal. Uue kaablitsehhiga valmis samal aastal ka atsetüleenitsehh, kus alustati atsetüleeni tootmist.[11]

Iseseisvaks ettevõtteks sai Harju Elekter 1983. aastal ja sellega võeti kasutusele ka uus kaubamärk. 1985. aastal kujundati Harju Elekter tööstusettevõtteks, kuhu hakkasid kuuluma varasemate tootmisalade kõrval ka saeveski, puidutsehh, betooni- ja metallitsehh.[11]

1988. aastal sai ettevõte iseseisva väliskaubanduse litsentsi ja alustati koostööd välisfirmadega. 1991. aastal eraldusid iseseisvateks ettevõteteks üldehituse tootmisüksused ning 1993. aastal kujundati Harju Elekter aktsiaseltsiks. 1997. aastal noteeriti aktsiad Tallinna börsil ning alates 2003. aastast on Harju Elekter Tallinna börsi põhinimekirjas.[11]

2020. aastal liideti Rootsi ettevõtted SEBAB AB ja Grytek AB uue nime Harju Elekter AB alla ning 2021. aastal liideti Soome ettevõtted Satmatic Oy ja Finnkumu Oy uue nime Harju Elekter Oy alla. 2022. aastal liideti ettevõtted AS Harju Elekter Elektrotehnika ja AS Harju Elekter Teletehnika ning mais 2023 muudeti AS Harju Elektri uueks juriidiliseks nimeks AS Harju Elekter Group ning Harju Elektri Eesti tootmisüksuse uueks nimeks sai AS Harju Elekter.[12]

Kontsern muuda

 
Ettevõttes toodetud elektrikilp

Harju Elektri haare on lai ning kontsern koosneb nii tütarettevõtetest kui ka strateegilistest investeeringutest ettevõtetesse.

Kontsernis töötas 2015. aastal 460 inimest, neist 300 Eestis, 80 Soomes ja 80 Leedus.[13] 2016. aasta I kvartali seisuga töötas kontsernis 453 inimest.[14] 2017. aasta II kvartali lõpuks oli töötajate arv tõusnud 582 inimeseni.[4] 2020. aasta lõpuks oli töötajaid 784.[6]

Harju Elekter tegutseb kahes ärisegmendis, milleks on tootmine ning kinnisvara ja muud segmenteerimata tegevused. Tootmissegmendi alla kuuluvad elektriseadmete tehaseid Eestis, Soomes ja Leedus. Tehaste põhitoodangu moodustavad elektrienergia jaotusseadmeid (alajaamad, kaablijaotus- ja liitumiskilbid) ning automaatika- ja juhtimiskeskused energia- ja tööstussektori ning infrastruktuuri tarbeks. Lisaks valmivad seal lehtmetalltooted andmeside- ja telekommunikatsioonisektorile.[7]

Tütarettevõtted[15] muuda

 • AS Harju Elekter (100%), kesk- ja madalpinge jaotus- ja automaatikaseadmeid tootev ettevõte, mis ühtlasi kavandab, valmistab ja turustab lehtmetalltooteid, eelkõige telefoni-, andmesidevõrkude ja seadmekappe ning nende tarvikuid (varem AS Harju Elekter Elektrotehnika ja AS Harju Elekter Teletehnika);
 • Harju Elekter Oy (100%), mis toodab ja turustab elektriseadmeid, sh tööstusele suunatud automaatikat, elektrivarustuse juhtseadmeid ja parklate autosoojenduskilpe. Lisaks toodetakse Kurikkal komplektalajaamu (varem Satmatic Oy ja Finnkumu Oy);
 • UAB Rifas (100%), mis projekteerib tööstusautomaatikaseadmeid ja toodab juhtimiskeskusi. Rifase kontserni kuulub ka 51% osalus ettevõttes UAB Automatikos Iranga, mis projekteerib tööstus- ja protsessiautomaatikaseadmeid[16];
 • Harju Elekter Kiinteistöt Oy (100%), kinnisvaraettevõte, mis haldab Finnkumu Oy kasutatavaid tootmispindasid[17];
 • Harju Elekter AB (90%) on 2010. aastal loodud müügiettevõte Rootsis, mille tegevus on alates 1. aprillist 2014 peatatud;[7]
 • Energo Veritas OÜ (80,5%) on elektrimaterjalide ja -seadmete müügiettevõtte;[18]
 • Telesilta Oy (100%) on Soome ettevõte, mis tegeleb laevade elektrisüsteemide projekteerimisega ning seotud seadmete valmistamise, paigaldamise, seadistamise ja hooldusega.[19]

Strateegilised investeeringud muuda

Suuremad väljapoole suunatud investeeringud on ettevõtetes Skeleton Technologies. Näiteks hindas Äripäev 2016. aasta septembris ettevõte Skeleton Technologies väärtuseks 65 miljonit eurot,[23] mis teinuks Harju Elektri osaluseks (tollal 10% ettevõttest) umbes 6,5 miljonit. Samal ajal oli Harju Elektril aga 4,54% osalus ka Soome ettevõttes PKC Group Oyj, mis oli väärt umbes 19 miljonit eurot.[24]

Alates PKC Group Oyj loomisest 1994. aastal kuulus Harju Elekter selle aktsionäride sekka.[25] Jaanuaris 2017 tegi Motherson Sumi Systems Ltd ülevõtmispakkumise PKC Group Oyj aktsiatele,[26] mille Harju Elektri nõukogu 16. märtsil vastu võttis.[25] Sellega teenis ettevõte aktsiate müügist 25,8 miljonit eurot.[25] Oma osalust selles ettevõttes oldi vähendanud ka varem – näiteks 2014. aastal müüdi 4,6 miljoni euro eest 200 000 aktsiat.[27] PKC Groupi aktsiate müügist saadud rahaga omandati Energo Veritas OÜ, Telesilta Oy, SEBAB AB ja Grytek AB.[20]

Ettevõttel on varem olnud ka muid investeeringuid. Näiteks 1992 asutati koos Norra ettevõttega Glamoxon ühisfirma AS Glamox Harju Elekter, kus Harju Elektri osalus oli 49% ja millest arenes juhtiv valgustite tootja Eestis. Osalus selles ettevõttes müüdi 2000. aastal. 2002. aastal asutati aga autojuhtmete tehase baasil AS AJT Harju Elekter, mis müüdi aga veel samal aastal PKC Group Oyj-le, kelle juhtimise all sai sellest PKC Eesti.[28]

Osalus 1992. aastal asutatud ühisettevõttes AS Draka Keila Cables, kus Harju Elektrile kuulus 41,2% ja Soome ettevõttele Nokia Kaapeli 56,8%, müüdi 2014. aastal. Sellest ettevõttest kujunes juhtiv kaablitootja Baltikumis.[28]

AS Harju Elekter arendab ka Allika tööstusparki.[29]

Tooted muuda

Harju Elektri müüdavad tooted jagunevad laias laastus kolmeks: Harju Elekter Elektrotehnika tooted, Harju Elekter Teletehnika tooted ja Harju Elektri kauplustes müüdavad tooted.[30]

Elektrotehnika tooted on suunatud energiajaotus-, ehitus- ja tööstussektorile. Tootevalikus on madalpinge jaotusseadmed, kaabeljaotus- ja arvestuskilbid; keskpinge jaotusseadmed, jaotus- ja komplektalajaamad; releekaitse-, klemm- ja omatarbekapid; allhanketeenused (seeriatootmine, lehtmetalli töötlus, lehtmetalli viimistlus).[31][32]

Teletehnika tooted jagunevad suuremalt jaolt kaheks: põhitoodeteks (lehtmetalltooted, eelkõige telefoni-, andmesidevõrkude ja seadmekappe ning nende tarvikud) ja teenusteks (ehitamine, lõikamine, painutamine, värvimine, kokkupanemine ja kvaliteedikontroll).[33]

Harju Elekter Grupi kauplused Tallinnas, Tartus ja Keilas müüvad elektriinstallatsioonitöödeks vajalikku kaupa ning nõustavad jaekliente ja elektripaigaldusfirmasid.[34]

Kauplustes müüakse installatsioonimaterjale; kaableid ja juhtmeid; elektrikilpe ja -kilbitarvikuid; kütte-, ventilatsiooni- ja sanitaartehnikat; tööriistu; valgusteid; muid tooteid (patareid, akud, hämarlülitid, pikendusjuhtmed jne).[35]

Juhtkond muuda

AS-i Harju Elekter põhikirja järgi valib ja kinnitab aktsionäride üldkoosolek ettevõtte nõukogu. Viieliikmeline nõukogu kiideti järgmiseks viieks aastaks heaks ettevõtte 2012. aasta üldkoosolekul. 2014. aasta aktsionäride üldkoosoleku järgselt on ASi Harju Elekter nõukogu koosseis järgmine: nõukogu esimees Endel Palla, Ain Kabal, Andres Toome, Triinu Tombak, Aare Kirsme, kellest Tombak ja Toome olid sõltumatud liikmed.[36] 2017. aastal valitud nõukogusse kuulusid Endel Palla, Arvi Hamburg, Aare Kirsme, Triinu Tombak ja Andres Toome[6] ning 2022. aasta valitud kuueliikmelisse nõukogusse Triinu Tombak, Andres Toome, Aare Kirsme, Arvi Hamburg, Märt Luuk ja Risto Vahimets[37].

Nõukogu koosolekud toimuvad täiskoosseisus ning selle pädevuses on aktsiaseltsile juhatuse esimehe valimine ja esimehe ettepanekul juhatuse liikmete ametisse nimetamine.[36]

2010. aasta juunis moodustati audiitortegevuse seadusest tuleneva kohustusega ettevõttes auditikomitee ning 2012. aastal kinnitati selle liikmeteks nõukogu liikmed Triinu Tombak ja Andres Toome (esimees).[36]

AS-i Harju Elekter juhatuse koosseisu kuuluvad Tiit Atso ja Aron Kuhi-Thalfeldt.[38] Enne 2020. aasta 3. maid kuulus juhatusse ka Andres Allikmäe, kes oli pikalt ettevõtte juhatuse esimees.[6] Enne 2016. aasta oktoobrit oli juhatus üheliikmeline.[38]

Harju Elekter Tallinna börsil muuda

Ettevõtte aktsiad noteeriti 1997. aastal Tallinna börsi lisanimekirjas. Alates 2003. aastast on ettevõte Tallinna börsi põhinimekirjas.[7]

Ettevõtet on iseloomustatud kui stabiilset dividendimaksjat.[39] 2016. aastal tehti ettepanek maksta välja dividende 0,05 eurot aktsia kohta.[40]

Suurimad aktsionärid olid 2008. aastal AS Harju KEK (32,08%), ING Luxembourg S.A (10,28%), Lembit Kirsme (nõukogu liige, AS Harju KEK nõukogu esimees; 8,33%) ja Endel Palla (nõukogu esimees; 5,65%). Seisuga 4. märts 2016 olid suurimad osanikud Harju KEK AS (31,39%), ING Luxembourg S.A (10,71%) ja Endel Palla (6,39%).[41] Samuti omab Palla ettevõtte aktsiaid läbi AS-i Harju KEK.[42] Pikaaegne Harju KEKi nõukogu esimees Kirsme suri aga 2014. aastal.[43]

Ajaleht Äripäev koostas 2016. aastal parimate börsifirmade edetabeli, kus Harju Elekter oli toodud 8. kohal.[44] Riias tegutsev uuringufirma CE Services on aga hinnanud selle ettevõtte samal aastal Tallinna börsi parimaks ning tõstnud esile jõulist laienemist, äride hajutatust, konservatiivset bilanssi ning stabiilset kogenud juhtkonda.[45]

2020. aasta lõpu seisuga oli ettevõttel 5084 aktsionäri, kelle käes oli kokku 17 739 880 aktsiat.[6]

Suurimad aktsionärid muuda

2016. aasta juuli seisuga olid Harju Elektri suurimad aktsionärid[46]:

1. HARJU KEK AS 5 568 000 31,3868%
2. ING LUXEMBOURG S.A. AIF ACCOUNT 1 899 768 10,7090%
3. Endel Palla 1 164 000 6,5615%
4. TIINA KIRSME 881 250 4,9676%
5. Hans Palla 436 700 2,4617%
6. CITIBANK (LONDON)/ UBS AG LONDON BRANCH-IPB CLIENT ACCOUNT 318 963 1,7980%
7. JÜRI KALMET 312 571 1,7620%
8. Aleksander Pajuri 303 032 1,7082%
9. Aare Kirsme 228 250 1,2866%
10. ANDRES ALLIKMÄE 225 000 1,2683%

Väärtpaberi kauplemisajalugu[9] muuda

Hind 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Avamishind 2,30 2,64 2,77 2,79 2,62 2,85 5,00 4,12 4,26 5,24 7,44 5,01
Kõrgeim 2,80 2,92 2,85 3,14 2,94 5,08 6,68 5,20 5,26 10,5 7,74 5,31
Madalaim 2,30 2,46 2,52 2,49 2,43 2,80 3,89 4,01 3,20 5,20 4,85 4,90
Viimane 2,64 2,70 2,79 2,63 2,83 5,00 4,12 4,21 5,18 7,44 5,01 4,97
Kaubeldud aktsiaid (mln) 0,76 0,94 0,80 1,09 0,95 1,35 1,10 0,53 1,16 2,05 0,93 1,15
Käive (mln €) 1,88 2,48 2,17 2,98 2,45 5,46 5,98 2,35 4,99 15,85 5,60 5,82
Turuväärtus (mln €) 45,94 46,98 48,55 46,66 50,20 88,70 73,09 74,68 91,89 134,06 91,63 91,94

Viited muuda

 1. 1,0 1,1 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015
 2. 2,0 2,1 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017
 3. 3,0 3,1 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2019
 4. 4,0 4,1 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 kvartaliaruanne, avaldatud 2017-07-26
 5. Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 2020 aastaraamat Harju Elekter
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 Firmatutvustus Harju Elekter
 8. Harju Elekter : Ettevõttest nasdaqbaltic.com
 9. 9,0 9,1 Harju Elekter: Väärtpaberi kauplemisajalugu Nasdaq (viimati vaadatud 14. mail 2024)
 10. "Harju Elektri ärinime ja põhikirja muutmine" Harju Elekter, 17. mai 2023
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 "Nelikümmend tegusat aastat" Harju Elekter
 12. Ettevõtte Ajalugu Harju Elekter (vaadatud 24. mail 2023)
 13. Harju Elekter Grupp
 14. Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016
 15. Organisatsioon Harju Elekter
 16. Harju Electrics Ltd acquires remaining 37 percent stake in UAB Rifas Reuters.com, 29. aprill 2015 (loetud: 25.07.2016)
 17. AS Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma börsiteade, 14. oktoober 2016
 18. AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs börsiteade, 30. märts 2017
 19. AS Harju Elekter ostis Telesilta Oy Harju Elekter, börsiteade, 2017-06-05
 20. 20,0 20,1 "Harju Elektril ongi skelett, ups, Skeleton kapis" Äripäev, 24. mai 2023
 21. Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Harju Elekter, 3. juuni 2015
 22. "AS Harju Elekter to invest in Skeleton Technologies Group OÜ" börsiteade, 1. juuli 2021
 23. Urmas Andressoo:"Skeletoni omanikud murdsid Rikaste TOPi" Äripäev, 5. september 2016
 24. Stock Quote and Trading Information PKC Group
 25. 25,0 25,1 25,2 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Börsiteade, 16. märts 2017
 26. Motherson Sumi Systems Ltd tegi PKC Group Oyj aktsiatele ülevõtmispakkumise börsiteade, 2017-01-20
 27. Harju Elekter müüs PKC aktsiaid Äripäev, 8. mai 2014
 28. 28,0 28,1 Ajalugu Harju Elekter (vaadatud 16. märtsil 2017)
 29. Arendus: Allika Tööstuspark Harju Elekter
 30. Tooted Harju Elekter (loetud: 25.07.2016)
 31. Allhanketeenused Harju Elekter (loetud: 25.07.2016)
 32. Tooted energiajaotus-, ehitus- ja tööstussektorile Harju Elekter (loetud: 25.07.2016)
 33. Telecom products Harju Elekter (loetud: 25.07.2016).
 34. Kauplused Harju Elekter (loetud: 25.07.2016).
 35. Tootekataloog Harju Elekter (loetud: 25.07.2016).
 36. 36,0 36,1 36,2 Juhtkond. Harju Elekter (loetud: 24.05.2016)
 37. Aktsionäride üldkoosolek 2022 Harju Elekter
 38. 38,0 38,1 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Harju Elekter, börsiteade, avaldatud 2016-10-26 09:35:31 CEST
 39. "Investor Toomas: tööstusfirma, mis vajaks veidi särtsu" Äripäev, 4. november 2015.
 40. Harju Electrics Ltd to propose dividend of 0.05 euros per share Reuters.com, 6. aprill 2016 (loetud: 25.07.2016).
 41. Harju Elekter: Väärtpaberi informatsioon Nasdaq (vaadatud 4. märts 2016).
 42. Must, B. "Endel Palla ostis Harju Elektri aktsiaid". Äripäev, 31. mai 2016.
 43. "Lahkus Harju Elektri osanik Lembit Kirsme" toostusuudised.ee, 14. aprill 2014
 44. Mäe, I. "Parimate börsifirmade TOP". Äripäev, 17. mai 2016 (loetud 25.07.2016).
 45. Mait Kraun: "Millised on Baltikumi parimad börsifirmad?" Äripäev, 3. oktoober 2016.
 46. Börsiettevõtete aktsiaraamatud: AS Harju Elekter Eesti Väärtpaberikeskus (loetud: 25.07.2016).

Välislingid muuda