Happearv on ühe grammi aine neutraliseerimiseks kuluv kaaliumhüdroksiidi (KOH) kogus milligrammides.

Happearvuga iseloomustatakse peamiselt rasvades, õlides ja vaikudes sisalduva vaba happe (enamasti karboksüülhapete) hulka.

Praktiliseks määramiseks lahustatakse aine proovi kaalutis orgaanilises solvendis (näiteks isopropanoolis) ja tiitritakse teadaoleva kontsentratsiooniga KOH lahusega fenoolftaleiini kui indikaatori juuresolekul.

Vaata ka muuda