Hani dünastia

Hani dünastia oli Vana-Hiina dünastia.

Hani dünastia
漢朝


206 eKr – 220 pKr
Han Dynasty Plain map.PNG
Hani dünastia valdused (tumesinine) aastal 2 pKr.
Helesiniselt on märgistatud lääneregioonide protektoraatide alad
Valitsusvorm Monarhia
Pealinn Chang'an (206 eKr - 9 pKr; 190-195)
Luoyang (25-190; 196)
Xuchang Shi (196-220)
Religioon Taoism
Konfutsianism
Hiina rahvausund
Pindala 6 000 000 km² (50 pKr)
Rahvaarv 57 671 400 (2 pKr)
Riigikeeled Vanahiina keel
Rahaühik Ban liangi ja wu zhu raha
Eelnev Järgnev
Qini dünastia Wei kuningriik
Shu Hani kuningriik
Ida Wu kuningriik
History of China.gif

HIINA AJALUGU

VANAAEG
3 monarhi ja 5 keisrit
Xia dünastia 2070–1600 eKr
Shangi dünastia 1600–1046 eKr
Zhou dünastia 1122–256 eKr
  Lääne Zhou
  Ida Zhou
    Kevadete-sügisete ajastu
    Sõdivate riikide ajastu
KEISRIRIIGI AEG
Qini dünastia 221 eKr–206 eKr
Hani dünastia 206 eKr–220 pKr
  Lääne Hani
  Xini dünastia
  Ida Hani
Kolm kuningriiki 220–280 pKr
  Wei, Shu & Wu
Jini dünastia 265–420 pKr
  Lääne Jin
  Ida Jin 16 kuningriiki
304–439 pKr
Lõuna ja põhja dünastiad 420–589 pKr
Sui dünastia 581–619 pKr
Tangi dünastia 618–907 pKr
5 dünastiat &
10 kuningriiki

907–960 pKr
Liao dünastia
907–1125 pKr
Songi dünastia
960–1279 pKr
  Põhja Song Lääne Xia
  Lõuna Song Jin dünastia
Yuani dünastia 1271–1368 pKr
Mingi dünastia 1368–1644 pKr
Qingi dünastia 1644–1911
UUSAEG
Hiina Vabariik 1911–1949
Hiina
Rahvavabariik
1949–

Hiina Vabariik
(Taiwanil)

Hiina ajalugu
Hiina dünastiad
Hiina sõjaajalugu
Hiina kunsti ajalugu
Hiina tehnika ja teaduse ajalugu
Hiina hariduse ajalugu

Pärast Qini langust jagasid mässajad Qini riigi omavahel ja võimule tuli Hani dünastia. Üks pealikke sai osaks valdusi Hani jõe ääres ja tiitli selle järgi. Hiljem hakkas ta teiste vastu võitlema, võitis nad ja sai keisriks. Ta võttis Hani oma dünastia nimeks.

Üle nelja sajandi viis see dünastia läbi uuendusi, mis lõid aluse keisririigi püsimisele. Kõigepealt pandi paika keisri amet ja tema osa riigi valitsemisel. Hani dünastia võttis üle Qini riigi põhimõtte, mille kohaselt keiser on seaduse allikas, kõrgeim kohtunik ja riigi tähtsaim võimukandja.

32. aastal viidi läbi muudatus, mille kohaselt lõpetati talupoegade iga-aastane sõjateenistusse kutsumine ja väljaõpetamine. Muudatused Hani dünastia ajal lõid keiserlikule Hiinale alustoed, kuid ühtlasi viisid ka Hani keisririigi hävingule. Võim koondus keisri lähimate inimeste, abielu kaudu tema sugulasteks saanute ja eunuhhide kätte. See põhjustas mõjukate perekondade üha suuremat võõrandumist, need tugevdasid oma kohalikke tugipunkte ja ühiskondlikke sidemeid.

Hani dünastia valitses 206 eKr9 pKr. Selle dünastia sugulased valitsesid ka 25220.

Ka hiljem on seda dünastianime kasutatud, aga need dünastiad ei kestnud kaua.

Hani dünastia:

  1. Lääne-Han 206 eKr – 23 pKr;
  2. Wang Mangi valitsemisaeg (Xini dünastia) 9 pKr – 23 pKr;
  3. Ida-Han 25 pKr – 220 pKr