Ava peamenüü

Hammasülekande eelisedRedigeeri

 • kõrge kasutegur (kuni 98%)
 • väikesed mõõtmed (võrreldes hõõrd- ja rihmülekandega)
 • konstantne ülekandearv
 • suur ülekantav võimsus (kümneid tuhandeid kilovatte)
 • võllide ja laagrite väike koormus

Hammasülekande puudusedRedigeeri

 • eriseadmete vajadus hammaste lõikamiseks
 • ülekandearvu ei saa sujuvalt muuta
 • valmistamise ebatäpsusest tingitud müra

Hammasülekannete liigitusRedigeeri

 
Silinderhammasülekanne
 
Hammaslattülekanne

hammasülekannete liigitus telgede vastastikuse asendi järgiRedigeeri

hammasülekannete liigitus hammaste paiknemise järgi ratta moodustaja suhtesRedigeeri

hamba kuju järgiRedigeeri

konstruktiivse kujunduse järgiRedigeeri

 • lahtised hammasülekanded
 • kinnised hammasülekanded

ringkiiruse järgiRedigeeri

 • väga aeglasekäigulisteks (ringkiirus alla 0,5 m/s)
 • aeglasekäigulisteks (ringkiirus 0,5–3 m/s)
 • keskkäigulisteks (ringkiirus 3–15 m/s)
 • kiirekäigulisteks (ringkiirus üle 15 m/s)

Hammasülekannetest üldiseltRedigeeri

ÜlekandetegurRedigeeri

Ülekandetegur on üks tähtsamaid hammasülekannet iseloomustavatest parameetritest.

Valdav osa hammasülekannetest teostab pöörlemise ülekandmist ühelt võllilt teisele tingimustes, kus võllide asend on fikseeritud ega muutu. Sel juhul võib hammasrataste pöörlemist käsitleda lihtliikumisena.

Vajadus hammasülekande järele tekib tavaliselt siis, kui on vaja muuta võllide pöörlemiskiirust, kusjuures üldjuhul on töömasinat käitav jõumasin (elektrimootor) liiga suure pöörete arvuga ja temaga ühendamiseks on vaja vahele asetada pöördeid alandav hammasülekanne ehk reduktor. Seetõttu tekib vajadus pöörlemiskiiruse muutuse iseloomustamiseks mingi konkreetse parameetriga. Selleks on ülekandetegur ehk ülekandesuhe.

Evolventhammasülekande geomeetriaRedigeeri

 
Hambumise elemendid: p – hambumise samm; s – hamba paksus; e – hambavahe laius; d – jaotusringjoone läbimõõt; df – jalgaderingjoon; da – peaderingjoon

 

Vaata kaRedigeeri