Hüdroksiidid on keemilised ained, mis annavad lahusesse hüdroksiidioone. Hüdroksiidid koosnevad metallioonidest ja hüdroksiidioonidest (OH-).

Hüdroksiide liigitatakse vees lahustuvuse järgi:

 1. vees lahustuvad hüdroksiidid e. leelised – aktiivsete (I alarühma ehk leelismetallide ja II alarühma kaltsiumist allpool asuvate elementide ehk leelismuldmetallide hüdroksiidid)
 2. vees lahustumatud hüdroksiidid (nõrgad alused) – enamiku metallide hüdroksiidid

Vees lahustuvate aluste elektrolüütiline dissotsiatsioon toimub astmeliselt:

 • Ca(OH)2 = CaOH+ + OH- = (Ca2+ + 2OH-)

Leelisi võib saada oksiidide reageerimisel veega:

 • Na2O + H2O = 2NaOH

Rasklahustuvate aluste saamiseks käsitletakse soola lahuseid leelistega:

 • CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2sade + Na2SO4

Alused (välja arvatud KOH, NaOH) lagunevad kuumutamisel vastavaks aluseliseks oksiidiks ja veeks:

 • Ca(OH)2 = CaO + H2O
 • Cu(OH)2 = CuO + H2O
 • 2CuOH = Cu2O + H2O

Aluste reageerimisel happeliste oksiididega ja hapetega tekivad sool ja vesi:

 • Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

Amfoteersed hüdroksiidid reageerivad nii hapete kui ka alustega:

 • Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O
 • Al(OH)3 + NaOH = Na(Al(OH)4)

Viited

muuda
 • H. Karik. "Üldine keemia". Tallinn: Valgus, 1984