Hüdratatsioon on keemilise ühendi füüsikaline või keemiline liitumine (hüdraatumine) või liitmine (hüdraatimine) veega.

Näide hüdratatsioonist: naatriumiiooni interaktsioon veemolekulidega

Lahustumisel vees seostuvad elektrolüüdid polaarsete vee molekulidega ehk hüdraatuvad. Hüdraatumisel keemilised sidemed elektrolüüdis nõrgenevad, mistõttu aine võib jaguneda ioonideks.

Näiteks etüleeni katalüütiline hüdraatimine:

CH2 = CH2 + H2O → CH3–CH2OH

Vaata ka muuda