Hävitusagent oli NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgema kooli vastuluuretegevuse sõnastiku kohaselt - ”riikliku julgeoleku organite agent, kes lahingvarustust kasutades täideb eriülesandeid.

„Hävitusagente värvatakse reeglina nõukogude patriootide hulgast, kes, omades vastavaid võimalusi ja isikuomadusi, on ideelistel kaalutlustel valmis eluga riskides rakendama otsustavaid meetmeid.

Hävitusagendina võib kasutada ka Riiklik Julgeoleku Komitee poolt kinnivõetud ja värvatud vaenlase diversiooni-luuregruppide ja natsionalistlike bandede liikmeid. 1940.-50. aastatel värvati Lääne-Ukraina ja Baltikumi territooriumil hävitusagente natsionalistliku põrandaaluse [liikumise] osaliste hulgast.[...]”“

[1]

.

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri