Hälbiv käitumine

Hälbiv käitumine (deviant behaviour) on inimese või grupi tegevus, mis ei ole vastavuses antud ühiskonna või kultuuri, subkultuuri, grupi iseloomulike (legitiimselt paika pandud või faktiliselt kujunenud) normide ja ootustega (nt moraal, kombed, traditsioon, tegevusmoodused ja käitumismallid) ning on ühiskonna poolt hukka mõistetud. Sageli peetakse hälbivast käitumisest rääkimisel silmas neid käitumisviise, mis on seadusega keelatud.

Vaata ka muuda

Kirjandus muuda

  • Matti Laine, "Sissejuhatus kriminoloogiasse ja hälbiva käitumise sotsioloogiasse" Vankeinhoidon koulutuskeskus 1997

Välislingid muuda