Glüüf on kirjamärk, elementaarne graafiline sümbol kokkulepitud sümbolite hulgas, mida kasutatakse lugemise ja kirjutamise kaudu tähenduse edasiandmiseks. Glüüfid annavad tähendust edasi üheskoos ja sõltuvalt kultuurilisest ja sotsiaalsest kontekstist.

Näiteid muuda

Ladina tähestikus ei ole tähe "i" kohal olev täpp omaette glüüf, kuna see ei erista tähendust: "i" on samamoodi mõistetav nii täpiga kui ka ilma. Türgi keele tähestikus on aga esindatud mõlemad variandid, kuna need tähistavad erinevaid häälikuid. Selliseid glüüfe ehk hääldust eristavaid lisamärke nimetatakse diakriitikuteks. Selline lisamärk on glüüf isegi siis, kui see puutub ülejäänud tähega kokku, näiteks kriips poola tähes "Ł".

Vaata ka muuda