Giga- (tähis G) on SI-süsteemi ühikunimetuste detsimaaleesliide. Selle eesliitega moodustatud ühik on alusühikust 109 korda suurem. Näiteks sagedus 1 gigaherts (GHz) on 109 hertsi ehk miljard hertsi (ehk 1000 megahertsi ehk 1000 000 kilohertsi).

Eesliite nimetus tuleneb kreeka keele sõnast gigas (gigant, hiiglane) ja võeti ametlikult kasutusele 1960. a koos SI-süsteemiga.

Informaatikas ja infotehnoloogias kasutatakse samuti eesliidet giga- (nagu ka eesliiteid kilo-, mega- jt), mis aga ei väljenda enamasti mitte detsimaalset kordsust 1000, vaid binaarset kordsust 210 = 1024. Näiteks andmehulk 1 gigabait on 1024 megabaiti ehk 230 = 1 073 741 824 baiti. Küll aga on andmekiiruse ehk bitikiiruse ühikus "gigabitti sekundis" (tähis Gbit/s) giga- detsimaalses tähenduses: 1 Gbit/s = 1 000 000 000 bit/s.

Kümnendeesliited
jokto- zepto- ato- femto- piko- nano- mikro- milli- senti- detsi- deka- hekto- kilo- mega- giga- tera- peta- eksa- zeta- jota-
y z a f p n µ m c d da h k M G T P E Z Y
10−24 10−21 10−18 10−15 10−12 10−9 10−6 10−3 10−2 10−1 101 102 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024