Gaasikromatograafia-massispektromeetria

Gaasikromatograafia-massispektromeetria (GC-MS) on analüüsitava proovi komponentide lahutamise ja identifitseerimise meetod, milleks kasutatakse gaasikromatograaf-massispektromeeter seadmete tandemühendust.

GC-MS skemaatiliselt

GC-MS on instrumentaalanalüüsi kombineeritud meetod, mille puhul proovi komponendid esmalt lahutatakse gaasikromatograafilises seadmes ja kolonni väljunud sisestatakse väga lühikeste intervallidega massispektromeetrisse. Selles komponente pommitatakse ioonkiirega, mille toimel ühend laguneb erineva massiga ioonideks, s.t ainele iseloomulikeks fragmentideks. Massispektri alusel saab komponendi struktuuri kindlaks teha.

GC-MS meetodit rakendatakse siis, kui teiste meetoditega on komponentide identifitseerimine raske. Tandemseade gaasikromatograaf-massispektromeeter väljastab iga kromatograafiliselt lahutunud komponendi massispektri ja segu spektrite järgi saab arvutada ka komponentide kvantitatiivseid suhteid, kui on teada puhaste komponentide spektrid.

Vaata kaRedigeeri