Fribourgi Ülikool

Fribourgi Ülikool on ülikool Fribourgis Šveitsis.

Ülikooli peahoone

Ülikool on asutatud aastal 1889.

See on Šveitsi ainus kakskeelne ülikool, mis pakub nii saksa- kui ka prantsuskeelseid õppekavu. Võimalik on valida ka kakskeelne õppekava. Osa õppetööst toimub ka inglise keeles.

Üliõpilasi on umbes 10 000.

Ülikoolis on viis teaduskonda: katoliikliku teoloogia, õiguse, loodusteaduste, humanitaaria ning majanduse ja sotsiaalteaduste teaduskond.