Formaalloogika ehk formaalne loogika tegeleb sellega, kuidas järeldada tõestest väidetest tõeseid väiteid, kuid reeglina ei ütle, millised väited on tõesed.

Formaalloogika ei ütle midagi selle kohta, missugune maailm tegelikult on. Formaalloogika ütleb, mida saab järeldada, lähtudes üksnes väiteid väljendavate lausete vormist.

Vaata ka

muuda