See artikkel räägib keeleteaduse mõistest; teiste tähenduste kohta vaata lehekülge Fookustamine

Fokuseerimine on millegi esiletõstmine lauses, lause teatestruktuuri element.[viide?] See on tavalisem suulises kõnes, kuid ka kirjalikult saab lause erilist fookust väljendada.

Lause teatestruktuuri muutmiseks ja mingi osa esiletõstmiseks võib:

  • kasutada erinevaid esiletõstuvahendeid. Nt Miks SINA siia tulid? Kaks koera jõllitasid nüüd lindu.
  • kasutada partikleid. Nt Ta lippaski poodi.
  • paigutada fokuseeritav osa lause lõppu või algusse. Nt: Ilus asi on armastus.