Floristika (botaanika)

Floristika on fütogeograafia haru, mis uurib taimestikku ehk floorat.

Floristika tüüpiliseks ülesandeks on mingi ala liigilise koosseisu väljaselgitamine ja selle süstemaatiliste rühmade paiknemise seaduspärasuste uurimine.

Floristika hulka ei arvata tavaliselt taimkatte ehk vegetatsiooni uurimist; sellega tegelevad geobotaanika ja fütogeograafia.

Floristikaga tegelevat kutselist inimest nimetatakse floristiks või üldisemalt botaanikuks.

Vaata ka muuda

Floristikaks nimetatakse ka lilleseadega tegelemist.