Flak 38 õhutõrjekahur

Flak 38 oli 37 mm kaliibriga õhutõrjekahur Saksa armees Teise maailmasõja ajal.

Flak 38 oli kasutusel õhutõrjedivisjonides (Flak-Abteilung), kus selliste relvadega oli relvastatud 1 patarei + pool ühest segapatareist.

Esimestel Wehrmacht´i relvastusse võetud 37 mm õhutõrjekahuritel oli kohmakas ja kallis kaheteljeline lafett, kuid armee vajas midagi lihtsamat.

1936. aastal võetigi relvastusse uus 3,7 cm Flak 36. Selle kaherattaline lafetihaagis sarnanes väga 2 cm Flak 30 omaga. Sihtimiseks kasutati lihtsat optilist sihikut Flakvisier 36. Uue, suurema, kellamehhanismiga sihiku Flakvisier 40 kasutuselevõtuga tuli märgatavalt moderniseerida ka lafetti. Uus kahur sai nimetuse 3,7 cm Flak 37.

Sõja jooksul moderniseeriti relva varsti aga veelgi, mille tulemusena sai relv nimeks 3,7 cm Flak 38. Õhutõrjekahuritele töötati sõja jooksul välja mitmesuguseid erinevaid sihikuid.