Filosoofiline küsimus

(Ümber suunatud leheküljelt Filosoofilised küsimused)

Filosoofiline küsimus on ratsionaalne küsimus lõpliku või teaduslikult tõestamata vastuseta, mis on avatud edasisele diskussioonile.

Küünik Diogenes pidas filosoofias oluliseks üksikisikuga seotud elulisi küsimusi

Filosoofilised küsimused jagunevad eri tüüpideks vastavalt filosoofia valdkondadele ja filosoofia ajaloo perioodidele. Tavakeeles peetakse filosoofiliste küsimuste all silmas keerulisi vastuseta küsimusi, mis kerkivad üles teatud eluperioodidel.

Küsimused filosoofia ajaloosRedigeeri

Eelsokraatikud küsisid küsimusi füüsilise maailma kohta ja oodatavad vastused osutasid füüsilise maailma algelementidele nagu tuli, vesi, õhk, maa, aga ka apeiron, riid.

Sokratesega seoses muutusid küsimused elulisemaks, sest Sokrates esitas küsimusi, mis puudutava ühiskondlikke asju, mille kohta on eri ühiskonnaliikmetel oma seisukoht. Sokrates küsis ühiskonnaelu puudutavate üldmõistete nagu õiglus, vaprus, headus jne definitsioone ja sellega sai alguse filosoofiline mõisteanalüüs.

Küsimused filosoofia valdkondade kaupaRedigeeri

  • Religiooni käsitlevad - Hakati jumala eksistentsis kahtlema ja selle kohta küsimusi esitama.

Kui jumal on olemas siis miks on maailmas nii palju kurjust?

  • Eetika ehk väärtusfilosoofia - inimeste või inimgruppide poolt pooldatavad või taunitavad väärtused.

Kas rass on bioloogiline või sotsiaalne liigitus?

  • Esteetika
  • Füüsika
  • Metafüüsika


Vaata kaRedigeeri