Fideism (ladina sõnast fides 'usk') on epistemoloogiline teooria, et usk on teatud tõdedeni (enamasti religioossete) jõudmisel olulisem kui mõistus.