Terminit fenüülrühm (ka fenüülgrupp või lihtsalt fenüül või ka fenüültuum) kasutatakse orgaanilises keemias, tähistamaks rühma C6H5– kas asendusrühma või molekuli osa tähenduses.

Fenüülrühm (märgitud punasega)

Fenüülrühmas on 6 sp2 süsiniku aatomit, mis moodustavad aromaatse tsükli. Orgaanilisi ühendeid, mis sisaldavad fenüülrühma, vaadeldakse enamasti aromaatsete ühenditena.

Fenüülrühma lühendina kasutatakse Ph, näiteks benseen oleks PhH ja fenool PhOH. Seda lühendit ei tohi segi ajada lühendiga Bn, mis tähistab bensüülrühma C6H5CH2–, mida võiks tähistada ka Ph-CH2–. Ingliskeelses kirjanduses kasutatakse tähistamiseks ka suurt fii-tähte Φ.

Kui fenüülrühmas on vesiniku aatom(id) asendatud mingi muu aatomi(te) või rühma(de)ga, siis on tegu arüülrühmaga, mille lühend on Ar.

Fenüülrühmad on tavaliselt seotud teiste aatomite või funktsionaalrühmadega. Näiteks trifenüülmetaanis Ph3CH on 3 fenüülrühma seotud sama süsiniku aatomiga.

Paljudel või isegi enamikul fenüülrühma sisaldavatel keemilistel ühenditel ei ole nimes terminit "fenüül". Näiteks kui fenüülrühm ühineb kloori aatomiga, siis nimetatakse saadud ainet C6H5Cl tavaliselt klorobenseeniks, kuigi seda võiks nimetada ka fenüülkloriidiks.

Vaata ka

muuda